Jak informuje Punkt Kontaktowy ds. Kultury 18 grudnia 2013 r. w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie odbyło się spotkanie prasowe, na którym podsumowano osiągnięcia dotychczasowego Programu Kultura 2007–2013 oraz zaprezentowano nowy Program Kreatywna Europa — komponent Kultura, zaplanowany na lata 2014–2020. Spotkanie zostało zorganizowane przez Punkt Kontaktowy ds. Kultury i uczestniczyli w nim zaproszeni goście: Zbigniew Gniatkowski — Zastępca Dyrektora Komisji Europejskiej w Polsce, Marcin Łapczyński — Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz beneficjenci Programu Kultura.

W czasie spotkania oprócz przedstawienia i omówienia danych statystycznych podsumowujących osiągnięcia ostatnich 7 lat Programu Kultura, zaprezentowane zostały także projekty realizowane dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej:

  • Jagiellonian Art Network in Central Europe (Europa Jagiellonica) — realizowany przez Muzeum Narodowe w Warszawie i Zamek Królewski w Warszawie,
  • Remapping Europe: A Remix Project Highlighting Perspectives of Young Migrants — realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”,
  • ABC: The Art of the Book — realizowany przez Bibliotekę Publiczną im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Dzięki obecności beneficjentów, dane liczbowe Programu Kultura 2007–2013, zostały zilustrowane wybranymi projektami i praktycznymi korzyściami płynącymi z grantów przyznawanych przez Komisję Europejską.

Jak podkreśla Anna Hieropolitańska, koordynator Punktu Kontaktowego ds. Kultury, należy pamiętać, że ideą Programu Kultura było wzmacnianie europejskiej przestrzeni kulturowej poprzez rozwijanie współpracy między twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kulturalnymi w Europie. W ciągu 7 lat do Programu zgłoszono w sumie około 5500 propozycji projektów z całej Europy, z czego dofinansowano 1563 przedsięwzięcia na łączną sumę grantów blisko 300 mln euro. W Polsce z Programu Kultura skorzystało 206 organizacji i instytucji kulturalnych, które uczestniczyły w 200 projektach międzynarodowych, dofinansowanych na kwotę około 66 mln euro. Dzięki zaangażowaniu bardzo wielu osób, udało się pokazać bogactwo i różnorodność wspólnego dziedzictwa europejskiego.

W drugiej części spotkania zostały przedstawione założenia nowego Programu Komisji Europejskiej Kreatywna Europa, który w ciągu 7 lat przeznaczy 1,46 mld euro na wsparcie sektorów kreatywnych, kultury i filmu. Program umożliwi dofinansowanie działalności ponad 250 000 artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą. Wsparciem zostanie objętych 2 000 kin, 800 filmów oraz 4500 tłumaczeń literackich.

O pierwszych terminach naborów wniosków już pisaliśmy w Portalu Instytucji Kultury. Zostały one wyznaczone na marzec 2014 r.

Więcej informacji na temat Programu Kreatywna Europa dostępnych jest na stronie Creative Europe oraz w Punkcie Kontaktowym ds. Kultury.