Do 15 czerwca br. trwa rekrutacja do programu Ministra Kultury i Dziedzictwo Narodowego „Kultura Cyfrowa”. Budżet programu wynosi 7 000 000 zł. Aby wziąć udział w naborze, należy złożyć wniosek poprzez konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI).

Nadrzędnym celem programu „Kultura Cyfrowa” jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych.

O dofinansowanie w ramach inicjatywy mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe.

Między innymi samorządowe instytucje kultury biorące udział w naborze mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań polegających na udostępnianiu i ponownym wykorzystywaniu cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych i audiowizualnych. W ramach programu preferowane będą zadania realizowane wspólnie z partnerami. Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek w programie.

Inicjatywa zapewnia możliwość finansowania zadań w trybie wieloletnim. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 20 000 zł. Maksymalna natomiast to 400 000 zł.

Szczegółowe Informacje dotyczące priorytetu można uzyskać, dzwoniąc pod numer 22 42 10 303 lub pisząc na adres mailowy pwesolowski@mkidn.gov.pl.