Do sprzedaży trafia pierwszy numer miesięcznika „Poradnik Instytucji Kultury”.

Spis treści numeru:

Aktualności

 • Minister ogłosił nabór wniosków na 2011 r.
 • Powstał Narodowy Instytut Dziedzictwa
 • Nowoczesne „Muzeum II Wojny Światowej”
 • Rok 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie i Czesława Miłosza

Nowości prawne

 • Ojcowie adopcyjni już prawie jak biologiczni
 • Wzrósł zasiłek chorobowy dla kończących 50 lat
 • Kasy fiskalne w instytucjach kultury
 • Racjonalizacja zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych

Finanse

 • Kwalifikacja wydatków strukturalnych w obszarze VII Kultura
 • Ewidencja księgowa wydatków strukturalnych
 • Niewykorzystana dotacja podmiotowa w samorządowej instytucji kultury
 • Ewidencja zakupu środków trwałych w instytucjach kultury
 • Nie amortyzuje się zakupionych eksponatów muzealnych
 • Rezerwa na świadczenia pracownicze w instytucjach kultury

Podatki

 • W lutym instytucje kultury muszą sporządzić PIT za 2010 r.
 • Zwolnienia przedmiotowe instytucji kultury od VAT
 • Rok 2011 nie ominął zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych

Pomysł na… kulturę

 • Program Biblioteka+
 • Biblioteka na kółkach
 • Aktywizacja seniorów
 • Ocalić kulturę przez Internet
 • Nauka zawodu w muzeum

Zarządzanie

 • Samodzielność decyzyjna dyrektora instytucji kultury
 • Można łatwo zorganizować imprezę artystyczną lub rozrywkową

Prawo/Statut

 • Czym skutkuje likwidacja muzeum samorządowego
 • Samodzielność prawna samorządowych instytucji kultury
 • Które biblioteki nie zapłacą opłaty pocztowej
 • Prawna rola statutu instytucji kultury

Prawo pracy

 • Kilka ważnych zasad przy obliczaniu czasu pracy w instytucjach kultury
 • Ustalanie wynagrodzeń dla pracowników muzeów samorządowych

Sygnały od Czytelników

 • Ewidencja sprzedaży w sklepie należącym do muzeum
 • Korekta błędnej ewidencji zaliczki
 • Na co biblioteka miejska może przeznaczyć osiągnięty zysk
 • Podmiotowe zwolnienie instytucji kultury od VAT
 • Składanie zeznania CIT-8 przez bibliotekę
 • Czynności zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych
 • Nie możliwe połączenie bibliotek
 • Udostępnienie sal radnemu przez ośrodek kultury