Spis treści numeru:

Aktualności

 • Raport z badania „Kultura do.finansowania”
 • Granty na tłumaczenia literackie

Nowości prawne

 • Od 6 grudnia 2012 r. niższa stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
 • Obowiązują już kolejne przepisy deregulacyjne
 • Reforma w sądach rejonowych — nowe rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
 • Jest jednolity tekst ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
 • Nowe zeznania PIT

Finanse

 • Wycena aktywów i pasywów na koniec roku
 • @ Księgowanie zbiorów bibliotecznych po zmianie ustawy o działalności kulturalnej
 • @ Ujęcie w księgach rachunkowych zakupu wyposażenia biblioteki
 • @ Oddzielny system rachunkowości dla środków z funduszy strukturalnych

Podatki

 • Kwoty z nieopłaconych faktur nie są kosztem podatkowym
 • Zmiany w VAT związane z redukcją obciążeń w gospodarce
 • @ Wydanie karty bibliotecznej a VAT

Zarządzanie

 • Prosta droga do celu, czyli strategia rozwoju instytucji kultury
 • Przyjaźń szefa z pracownikiem instytucji kultury

Pomysł na… kulturę

 • Klub Obieżyświatów, czyli podróżnicze opowieści w zimowe długie wieczory
 • III Mazowiecki Konkurs Piosenki Kabaretowej
 • Dzień Rodzinny w Teatrze Muzycznym
 • Dokumenty życia społecznego na wystawie
 • O kolebce polskiego żeglarstwa śródlądowego

Prawo/Statut

 • Na co zwrócić uwagę przy nabywaniu zabytków ruchomych przez instytucje kultury?
 • @ Nagroda roczna dla głównego księgowego
 • @ Zmiany w planie finansowym instytucji kultury
 • @ Regulamin organizacyjny obowiązkowy w instytucji kultury

Prawo pracy

 • Zawieranie umów cywilnych — na co uważać, aby nie narazić się na zarzut obejścia prawa pracy?
 • @ Upominki dla pracowników domu kultury
 • @ Nagroda w regulaminie wynagradzania ośrodka kultury
 • @ Czas pracy opiekuna wycieczki