Spis treści numeru:

Aktualności

 • Forum Prawa Autorskiego
 • Galeria Średniowieczna Muzeum Narodowego w Warszawie otwarta
 • Podsumowanie konsultacji społecznych na temat cywilnych środków egzekwowania praw własności intelektualnej
 • Biblioteki i domy kultury wzmacniają rodziny

Nowości prawne

 • Zmiany w dowodach usprawiedliwiających nieobecność w pracy
 • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Kanadą
 • Wykaz gmin poszkodowanych w powodzi z czerwca lub lipca 2013 r.
 • Zmiany w sprawozdaniach jednostek sektora finansów publicznych
 • Reklamacja usług pocztowych
 • Polsko-ukraińska umowa o zabezpieczeniu społecznym
 • Teksty jednolite ustaw o ubezpieczeniach społecznych
 • Deklaracje styczniowe płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

Finanse

 • @ Środki trwałe nieodpłatnie otrzymane przez instytucję kultury
 • @ Rozliczenie dotacji na zakup muzealiów
 • @ Telefon na raty w instytucji kultury
 • @ Rozliczenie dotacji: kosztowo czy według wydatków?
 • @ Kontrola finansowa na zamówienie dyrektora

Podatki

 • Podstawa opodatkowania, zasady wystawiania faktur i zwolnienie podmiotowe w VAT od 1 stycznia 2014 r.
 • Koszty reprezentacji w instytucji kultury
 • Koszty wyżywienia i zakwaterowania artystów finansowane przez instytucje kultury

Zarządzanie

 • Nowoczesny menedżer kultury, czyli kto?
 • Euro tylko dla kreatywnych
 • @ Zarządzanie czasem — kilka noworocznych postanowień

Pomysł na… kulturę

 • Teatr po 40
 • Jak wykorzystać atuty?
 • Projektorownia
 • Działania na przecięciu sztuki i nauki
 • Młodzi Dzierżawcy

Prawo/Statut

 • Umowa o współpracy z organizacją pozarządową
 • @ Autorskie prawa majątkowe pracownika
 • @ Kontrola ZAiKS w instytucji kultury

Prawo pracy

 • Praca w godzinach nadliczbowych w ruchomym czasie pracy w instytucji kultury
 • Instytucja kultury w trakcie postępowania przed sądem pracy
 • @ Dwa regulaminy wynagradzania w jednej instytucji kultury?
 • @ Dodatek stażowy a wynagrodzenie za czas choroby