• Czy nowy art. 4 pkt 8b pzp dotyczy zbiorów bibliotecznych, które biblioteki traktują jako środki trwałe?
 • Na jakich zasadach biblioteka może ubytkować rocznie więcej książek niż zakupiła?
 • Czy zakres obowiązków pracownika powinien być częścią umowy o pracę, czy może być osobnym dokumentem?
 • Gdzie w rachunku zysków i strat ująć wartość ujawnionego środka trwałego?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych opłatę za wyłączność?
 • Czy sanepid musi zapowiedzieć kontrolę w instytucji kultury?
 • W jaki sposób instytucja kultury może wspierać działalność charytatywną?
 • Czy przewodniczący rady gminy może współpracować z instytucją kultury na podstawie umowy-zlecenia?
 • Czy instytucja kultury może refakturować opłaty za media na wykonawcę remontu jej budynku, który finansuje organizator?
 • W jaki sposób liczyć zatrudnienie na potrzeby zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i czy należy ująć pracownika na zastępstwo?
 • Jak prawidłowo zaksięgować odszkodowanie, które wpłynęło na rachunek muzeum w grudniu ubiegłego roku, a zostanie wykorzystane w 2015 r.?
 • Czy organizator może przyznać instytucji kultury dotację na spłatę kredytu?
 • Czy dla prelekcji i lekcji prowadzonych poza siedzibą muzeum oraz do wypożyczania zbiorów stosuje się stawkę VAT zwolniony?
 • Czy niezakończony okres zatrudnienia wlicza się do okresu uprawniającego do dodatku stażowego?