Spis treści numeru:

Aktualności

 • E-muzea — udostępnianie zbiorów muzeów — wyjątkowy projekt w konkursie Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury
 • Trwa nabór do Priorytetu Infrastruktura Bibliotek 2016–2020
 • Historia: poszukaj
 • The Book Lovers: projekt Powieść jako fantazja
 • Warszawa po raz 9. wyłoni zwycięzców Nagrody Literackiej m.st. Warszawy
 • Do końca stycznia 2016 r. można zgłaszać pozycje wydawnicze do I edycji Nagrody Literackiej im. W. Gombrowicza

Nowości prawne

 • Konkurs na organizację zawierającą umowy na korzystanie z utworów niedostępnych w obrocie handlowym
 • Jednolite teksty ustaw
 • Związki metropolitalne
 • Szczegółowy zakres działania MKiDN
 • Wynagrodzenie za użyczanie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów
 • Nowe formularze CIT
 • Nowe formularze PIT
 • Nowy wzór deklaracji PCC-3
 • Zmiany w przepisach o BHP przy organizacji i realizacji widowisk
 • Wzory deklaracji na podatek od środków transportowych
 • Wysokość abonamentu RTV
 • Nowy wzór zeznania SD-3 w podatku od spadków i darowizn
 • Zmiany w Prawie o stowarzyszeniach

Finanse

 • Budynki i grunty w księgach rachunkowych instytucji kultury po zmianie przepisów
 • @ Podanie do wiadomości radnych wysokości wynagrodzeń pracowników instytucji kultury
 • @ Zaliczka z dotacji na 2015 r. na organizację imprezy w 2016 r.
 • @ Zmiana planu kont związana z nowelizacją ustawy o działalności kulturalnej
 • @ Promocja czytelnictwa to wydatek strukturalny
 • @ Zwrot VAT a wydatki

Podatki

 • Korekta kosztów i przychodów podatkowych
 • Obowiązki instytucji jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych do 1 lutego 2016 r.
 • @ Wpływ dotacji na kalkulację prewspółczynnika w VAT
 • @ Wstęp na zabawę karnawałową organizowaną przez ośrodek kultury

Zarządzanie

 • Szlak kulturowy — pomysł na nową ofertę instytucji kultury
 • Zakładanie stowarzyszeń przy instytucjach kultury — od 20 maja 2016 r. będzie łatwiej i szybciej
 • Pierwsze 90 dni na nowym stanowisku — jak dobrze wystartować?

Pomysł na… kulturę

 • Za kulisami
 • Kody pamięci
 • Debiut
 • #startdrawing

Prawo/Statut

 • Korzystanie z utworów przez instytucje kultury po zmianach
 • @ Instytucja bez dyrektora
 • @ Realizacja umowy niepodpisanej przez dyrektora instytucji kultury jest niemożliwa
 • @ Wewnętrzne zarządzenie burmistrza nie dotyczy pracowników instytucji kultury

Prawo pracy

 • Oskładkowanie wielu umów-zleceń od 2016 r. w instytucjach kultury
 • @ Przedstawiciel załogi w domu kultury — jakie sprawy z nim konsultować?
 • @ Nagroda roczna dla głównego księgowego