• Na jakie nowe przepisy dotyczące VAT powinien uważać główny księgowy instytucji kultury?
 • Kto powinien figurować jako odbiorca faktury na zakup okularów dofinansowywanych przez bibliotekę: pracodawca czy pracownik?
 • Jakich sprawozdań może oczekiwać od dyrektora instytucji kultury organizator i na jakiej podstawie prawnej?
 • Kiedy trzeba wprowadzić politykę antymobbingową w instytucji kultury?
 • Kto powinien figurować jako odbiorca faktury na zakup okularów dofinansowywanych przez bibliotekę: pracodawca czy pracownik?
 • Czy w mianowniku wzoru na obliczanie prewspółczynnika w samorządowej instytucji kultury należy uwzględnić również wartość amortyzacji odliczanej w następnych latach?
 • Jakich sprawozdań może oczekiwać od dyrektora instytucji kultury organizator i na jakiej podstawie prawnej?
 • Jak zaksięgować w księgach rachunkowych ujemną różnicę kursową?
 • Czy można wypłacić zaległą nagrodę jubileuszową po terminie, jeśli brak wypłaty nastąpił z winy pracodawcy? Czy trzeba naliczać zaległe odsetki?
 • Jak rozliczyć VAT od usług koncertowych świadczonych przez artystkę z USA?
 • Jak zaksięgować fakturę wystawioną w 2016 r. za projekt adaptacji nieużytkowanego jeszcze wynajmowanego lokalu i z jakich środków biblioteka może zapłacić taką fakturę — czy może to być dotacja podmiotowa, czy powinny to być środki własne?
 • Jak prawidłowo liczyć okres 3-miesięcznego wypowiedzenia umowy o pracę?
 • Jakie skutki podatkowe dla instytucji kultury ma nieodpłatne przekazanie majątku trwałego innemu podmiotowi i jak prawidłowo zastosować odpowiednie przepisy ustawy o przedsiębiorstwach państwowych?
 • Jak stosować nowe przepisy o odsetkach za opóźnienia w instytucjach kultury?