Spis treści numeru:

Aktualności

 • Nowy, wcześniejszy termin zgłoszeń do Found in Translation 2017
 • Zgłoszenia do XXXVII Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA 2016
 • Aż 4 polskie muzea w finale tegorocznej edycji EMYA
 • Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagiellońska otrzymają 99 mln zł na digitalizację zbiorów

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych
 • Zgłoszenia INSTRASTAT
 • Zabytki wpisane na Listę Skarbów Dziedzictwa — prace nad nimi wymagają fachowego przygotowania
 • Umowa koncesji na roboty budowlane i usługi
 • 5 lat na wydanie decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z ZUS
 • Ustalanie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych od 1 stycznia 2017 r.
 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich
 • Krajowa Administracja Skarbowa

Finanse

 • Rozliczenie dotacji podmiotowej
 • @ Wydatki na promowanie nowych technologii to wydatki strukturalne
 • @ Ewidencja środka trwałego o wartości powyżej 3500 zł zakupionego ze środków własnych
 • @ Działania promocyjne i marketingowe można sfinansować z dotacji podmiotowej
 • @ Księgowanie faktury zaliczkowej
 • @ Zaległe składki na ZUS można sfinansować z funduszu rezerwowego
 • @ Zakup środków trwałych nie z dotacji podmiotowej

Podatki

 • @ Koszty uzyskania przychodów artystów wykonawców w przypadku wykonywania prób
 • @ Podatek od nieruchomości w przypadku wynajmowania nieruchomości przedmiotowo zwolnionej od tego podatku
 • @ JPK w instytucjach niestosujących programów komputerowych do prowadzenia ewidencji VAT
 • @ Usługi marketingowe w związku z produkcją filmów a odliczenie VAT
 • @ Dotacja w stu czy od stu?

Zarządzanie

 • Nie taki przedszkolak (w instytucji kultury) straszny — czyli jak przygotować zajęcia edukacyjne dla maluchów
 • Obserwatoria kultury — regionalne centra wiedzy o kulturze

Pomysł na… kulturę

 • Muzeum dla dzieci
 • MultiCentrum
 • Muzealny think-tank
 • Karta upominkowa do teatru?
 • Niemapa

Prawo/Statut

 • Umowa-zlecenie czy umowa o dzieło — na podstawie najnowszego orzecznictwa sądowego
 • @ Umowa na grupowe ubezpieczenie na życie pracowników biblioteki — czy na pewno w trybie zamówień publicznych?
 • @ Organy doradcze w instytucji kultury

Prawo pracy

 • @ Czas pracy w pytaniach i odpowiedziach
 • @ Umowa na zastępstwo a umowa na czas określony, gdy pracownika rodzica nie ma w pracy
 • @ Reprezentacja związkowa w instytucji kultury
 • @ Uznaniowa premia w zamian za wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach to złamanie przepisów prawa pracy
 • @ Niewypracowanie wymiaru czasu pracy to problem pracodawcy