Spis treści numeru:

Aktualności

 • Do 7 stycznia można wziąć udział w konkursie „Książkowy Guru” i ocenić przeczytane książki
 • Zgłoszenia w programie stypendialnym Thesaurus Poloniae
 • Konkurs „Wdzięczni Ameryce” przedłużony do 10 stycznia 2019 r.
 • Nabór wniosków w Programie przekwalifikowania zawodowego tancerzy — stypendia
 • Zgłoszenia do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy do końca stycznia
 • 14 nowych Pomników Historii
 • Muzeum Treblinka współprowadzone przez MKiDN

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”
 • Przepisy wykonawcze dotyczące organizacji pozarządowych
 • Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych
 • Zmiany w podatkach dochodowych na 2019 i 2020 r.
 • Fundusz Dróg Samorządowych
 • Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
 • Koła gospodyń wiejskich
 • Nowe wzory formularzy w podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Udogodnienia w programach telewizyjnych dla niepełnosprawnych
 • Instytut Europy Środkowej
 • Zaniechanie poboru podatku dochodowego od świadczeń na łagodzenie zagrożenia pożarami przedłużone
 • Weryfikacja dokumentów pochodzących od komornika sądowego
 • Dozwolony użytek dla osób z dysfunkcją czytania
 • Elektroniczne fakturowanie przy realizacji zadań publicznych

Finanse

 • @ Rozliczenie wyniku finansowego
 • @ Składanie sprawozdań do urzędu skarbowego przez instytucje kultury — tylko elektronicznie
 • @ Przekazanie liderowi projektu środków pieniężnych z dotacji celowej — wkład własny do termomodernizacji
 • @ Zakup książek do dalszej odsprzedaży
 • @ Kredyt i amortyzacja w planie finansowym
 • @ Dotacja celowa na zakup muzealiów

Podatki

 • Wybrane zmiany w podatkach dochodowych na 2019 r.
 • @ Umowa-zlecenie zawarta na rok z wynagrodzeniem poniżej 200 zł miesięcznie
 • @ Prowadzenie ewidencji sprzedaży, gdy instytucja jest zwolniona podmiotowo od VAT

Zarządzanie

 • Pięć strategii zarządzania czasem w pracy, aby jak najlepiej wykorzystać rok 2019
 • Zjawisko fake news. Jak instytucja kultury może skutecznie bronić się przed kłamstwem w Internecie?

Pomysł na… kulturę

 • Teatr otwarty
 • Muzealna maskotka
 • Supermarket ze sztuką
 • Pokój bajek
 • Kultura w Sieci

Prawo/Statut

 • @ Umowa z zespołem folklorystycznym o występ na jarmarku
 • @ Dziennik odwiedzin w czytelni a RODO
 • @ Zastępca dyrektora instytucji kultury a funkcja radnego
 • @ Zakres obowiązków głównego księgowego
 • @ Książeczki zdrowia w instytucji kultury

Prawo pracy

 • @ Wszystkie ręce na pokład, czyli potrzeby instytucji a zakres obowiązków i czas pracy jej pracowników
 • @ Umowa-zlecenie z własnym pracownikiem
 • @ Świadectwo pracy i zaległy urlop po połączeniu instytucji kultury
 • @ Praca w równoważnym systemie czasu pracy a godziny nadliczbowe
 • @ Nagroda jubileuszowa, do której pracownik nabył prawo przed zatrudnieniem w instytucji kultury