Spis treści numeru:

Aktualności

 • Odbyła się już XXI edycja Europejskich Dni Dziedzictwa
 • Kryminalna Konferencja Bibliotekarzy
 • IV Kongres Bibliotek Publicznych — znamy szczegóły
 • Rękopisy Tadeusza Konwickiego w Bibliotece Narodowej
 • NieKongres Animatorów Kultury
 • Europejskie Forum Kultury 2013

Nowości prawne

 • Zmiany w urlopach wychowawczych
 • Zmiany w odpowiedzialności podatkowej nabywcy w zakresie VAT
 • Zawieszenie stosowania przepisów o tzw. progu ostrożnościowym
 • Jednolity tekst Prawa zamówień publicznych
 • Nowe wzory wniosków o pozwolenie na budowę i o pozwolenie na rozbiórkę

Finanse

 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w instytucji kultury
 • Ewidencja wierzytelności nieściągalnych w instytucjach kultury
 • Prawa autorskie do spektaklu teatralnego w księgach rachunkowych

Podatki

 • Sprzedaż zwolniona i opodatkowana w instytucjach kultury — roczna korekta VAT
 • Instytucje kultury jako osoby prawne są odrębnymi podatnikami VAT
 • Obrót instytucji kultury a kasa fiskalna

Zarządzanie

 • Sztuka współczesna — jak zachęcać młodzież do jej rozumienia
 • Związki zawodowe i ich uprawnienia kontrolne — kiedy wymagana jest zgoda związku, a kiedy wystarczy jego opinia?

Pomysł na… kulturę

 • Upiększanie okolicy (przy okazji)
 • #Nie jesteś mi obojętny
 • Planszowe Opole
 • Lemoniada w Ogrodzie Doświadczeń

Prawo/Statut

 • Połączenie instytucji kultury a uzyskane wcześniej decyzje administracyjne
 • Przewodnicy turystyczni w instytucjach kultury po zmianach
 • Dyrektor na zwolnieniu lekarskim — czy można go odwołać?

Prawo pracy

 • Nowy czas pracy w instytucjach kultury
 • Instytucja kultury jako pozwany przed sądem pracy — wstępne informacje
 • Korekta składek ZUS wynikająca ze złożenia błędnego oświadczenia zleceniobiorcy
 • System czasu pracy instruktora po zmianach w kp
 • Czas pracy pracownika teatru a wynagrodzenie za urlop