• Jak ewidencjonować w księgach umowy barterowe zawierane przez instytucje kultury?
 • Jakie warunki musi spełnić kandydat do pracy na stanowisku głównego księgowego w instytucji kultury?
 • Czy dyrektora ośrodka kultury powołanego na czas nieokreślony, którego nie obowiązują przepisy przejściowe, można ponownie powołać na to stanowisko na 7 lat bez przeprowadzenia konkursu i konsultacji ze związkami zawodowymi?
 • Czy podwyżka pensji bibliotekarki bez podpisania aneksu do umowy do pracę będzie ważna?
 • Jakie obowiązki ma instytucja, która traci zwolnienie podmiotowe w VAT?
 • Czy główny księgowy może być jednocześnie zastępcą dyrektora instytucji kultury?
 • Które umowy sprzedaży zawarte z dziećmi w muzealnym sklepie z pamiątkami są ważne?
 • Czy nagroda otrzymana w konkursie jest przychodem biblioteki?
 • Jakie wrażliwe dane osobowe dom kultury może zbierać od rodziców dzieci biorących udział w wycieczce?
 • Jak finansować zadania z zakresu sportu w instytucji kultury?
 • Dlaczego warto przygotowywać plany szkoleniowe dla pracowników instytucji?
 • Co powinna zrobić instytucja, jeśli twórca chce, aby przekazała jego honorarium organizacji pozarządowej?
 • Jak opisać zasady rozliczania dotacji inwestycyjnej w polityce rachunkowości instytucji kultury?