• Czy koszt dostępu do wersji online czasopisma biblioteka powinna ująć jako zakup zbiorów bibliotecznych czy też może jako koszty usług obcych?
 • Jak zmieniły się przepisy związane z usuwaniem drzew z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków?
 • Czy instytucja kultury może udostępniać lokal zewnętrznym instruktorom w celu zwiększenia swojej oferty edukacyjno-kulturalnej?
 • Co oznaczają nowe przepisy, z których wynika, że w razie niedających się usunąć wątpliwości organ podatkowy powinien rozstrzygać je na korzyść instytucji kultury jako podatnika?
 • Kto i kiedy może wycofać wniosek o emeryturę? Pracownik czy instytucja kultury jako zakład pracy?
 • Jakie zmiany w podatku od nieruchomości będą obowiązywały od 2016 r.?
 • Jakie nowe uprawnienia z tytułu rodzicielstwa przewiduje znowelizowany kp i jak należy się przygotować do tych zmian?
 • Czy pracownikowi biblioteki, dla którego praca w niej jest dodatkowym etatem, należy wypłacić nagrodę jubileuszową?
 • Czy pracownik, który jest zatrudniony w dwóch instytucjach kultury i wyjeżdża w delegację, powinien otrzymać diety z dwóch miejsc pracy?
 • Na podstawie jakich przepisów i na jakich zasadach dyrektor biblioteki może anulować czytelnikom zadłużenie z tytułu kar za przetrzymywanie książek?
 • Czy dyrektor biblioteki może prowadzić działalność gospodarczą albo być redaktorem lokalnej gazety?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych instytucji kultury umorzenie podatku od nieruchomości oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem?
 • Jak prawidłowo ująć filie biblioteczne w statucie centrum kultury i czy w razie ich likwidacji trzeba stosować procedury opisane w ustawie o bibliotekach?