• Czy można zaplanować stratę w planie finansowym, a jeśli tak, to do jakiej wysokości?
 • Czy nabywane przez instytucję kultury od osoby fizycznej usługi konserwatorskie korzystają ze zwolnienia od VAT?
 • Jakie ostatnie zmiany w prawie zamówień publicznych są najważniejsze dla instytucji kultury?
 • Co to znaczy zatarcie kary porządkowej i jak długo należy przechowywać informację o nałożeniu kary w aktach osobowych pracownika?
 • Czy z funduszu rezerwowego można pokryć koszty związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne, które w wyniku kontroli ZUS nakazał odprowadzić za lata ubiegłe?
 • Jak prawidłowo stosować zadaniowy czas pracy w instytucji kultury?
 • Ilu zastępców może mieć dyrektor instytucji kultury?
 • Dlaczego wydatki na wydarzenia czy imprezy, które instytucja kultury organizuje co roku, nie są wydatkami strukturalnymi?
 • W jakim przypadku umowy od dzieło, np. z artystami wykonawcami, nie korzystają z 50% kosztów uzyskania przychodów?
 • Jak zgodnie z prawem rozwiązać umowę o pracę pracownika instytucji kultury, który wygrał konkurs na dyrektora? Czy może on jednocześnie wykonywać pracę na etacie bibliotekarza?
 • Czy zbiory danych osób (ewidencję), od których muzeum nabywa eksponaty, należy zgłosić do GIODO?
 • Jakie skutki podatkowe dla instytucji kultury ma nieodpłatne przekazanie majątku trwałego innemu podmiotowi i jak prawidłowo zastosować odpowiednie przepisy ustawy o przedsiębiorstwach państwowych?
 • Czy w związku z chorobą lub urlopem pracownika należy zmniejszyć jego dodatek funkcyjny?