• Czy dyrektor instytucji kultury może wyrazić zgodę, aby zobowiązany na naprawienia szkody pracownik spłacał należność w ratach?
 • Czy instytucja kultury o niewielkiej liczbie zatrudnionych może dobrowolnie prowadzić Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?
 • Jaką stawką VAT instytucja powinna opodatkować usługę parkingową a jaką opłatę za zgubienie biletu parkingowego?
 • Jak prawidłowo wyliczyć odprawę emerytalną?
 • Czas pracy: czy w pierwszej kolejność należy udzielić pracownikowi urlopu, czy oddać czas wolny za nadgodziny?
 • Czy wartość dofinansowania kosztów transportu wycieczki z ZFŚS jest zwolniona od podatku dochodowego, czy też należy od tej kwoty odprowadzić podatek?
 • Czy w przypadku, gdy dyrektor w planie finansowym instytucji chce ująć nagrody roczne dla pracowników, trzeba wprowadzić regulamin wynagradzania?
 • Jak zaksięgować wykazany na fakturze podatek akcyzowy od wyrobów węglowych, a jak fakturę za zakup audiobooków?
 • Czy pozostałe na koniec ubiegłego roku środki pieniężne instytucja może wydać w tym roku na dokumentację pod inwestycję?
 • Jak rozliczyć podatkowo i jak ująć w księgach koszty zaniechanej inwestycji? Kto powinien podjąć decyzję o zaniechaniu inwestycji — dyrektor instytucji czy organizator?
 • Jak często biblioteka powinna przeprowadzać inwentaryzację: co 4 lata zgodnie z ustawą o rachunkowości, czy wystarczy skontrum, które można przeprowadzić co 5 lat?
 • Czy instytucja kultury powinna prowadzić ewidencję pieczątek?
 • Co zrobić z niewykorzystaną dotacją celową na zakup środka trwałego?