Spis treści numeru:

Aktualności

 • Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse
 • Trwa nabór na wizyty studyjne w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej
 • Ruszył konkurs Heritage in Changing Environments
 • Instytucje sprawdzą, czy kontrahent — przedsiębiorca rozlicza się z fiskusem

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Krajowy Zasób Nieruchomości
 • Wykazy gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r.
 • Pozwolenie na stały wywóz za granicę dobra kultury niebędącego zabytkiem objętego zwrotem
 • Nowe kary administracyjne i inne zmiany w ustawie o ochronie zabytków
 • Organizacja roku szkolnego
 • Dotacja na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytkach
 • Instytucje kultury nie będą już sporządzać sprawozdań o wydatkach strukturalnych
 • Pozwolenia na czasowy wywóz za granicę niektórych muzealiów i materiałów bibliotecznych
 • Nowe Prawo wodne

Finanse

 • @ Zwrot nienależnie pobranej składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • @ Refundacja wynagrodzenia z urzędu pracy
 • @ Użytkowanie wieczyste gruntu w księgach rachunkowych
 • @ Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
 • @ Dotacja celowa
 • @ Zakup instrumentu używanego po remoncie
 • @ Umowa sponsoringu

Podatki

 • @ Użyczenie budynku instytucji kultury
 • @ Opodatkowanie nagrody dla podmiotu niebędącego osobą fizyczną
 • @ Import usług — wynagrodzenie zagranicznego artysty prowadzącego działalność gospodarczą
 • @ Obowiązek wystawiania faktur w instytucji kultury
 • @ Zgłaszanie zmiany rachunku bankowego

Zarządzanie

 • Najważniejsi w każdej instytucji, czyli o trudnej sztuce doceniania pracowników i pomnażania ich energii
 • Dlaczego warto spisać zasady promowania instytucji kultury w social media i na co zwrócić szczególną uwagę?

Pomysł na… kulturę

 • Między pokoleniami
 • Wspólna nie znaczy niczyja
 • Szach mat
 • Wirtualna wystawa ludowej mody
 • Przez żołądek… do kultury

Prawo/Statut

 • @ Zarządzanie placem zabaw w gminie
 • @ Ustalenie wysokości dodatku stażowego dla dyrektora — wójt czy instytucja kultury?
 • @ Poświadczenie nieprowadzenia działalności gospodarczej
 • @ Zatrudnienie członka rodziny dyrektora w instytucji kultury

Prawo pracy

 • @ Pomoc z tytułu zatrudniania niepełnosprawnych w instytucji kultury
 • @ Akta osobowe po podziale instytucji kultury
 • @ Wypłata nagrody jubileuszowej w instytucji kultury
 • @ Potrącenia z wynagrodzenia pracownika instytucji kultury
 • @ Świadectwo pracy dla dyrektora instytucji