Spis treści numeru:

Aktualności

 • Program Moniuszko 2019 — Promesa
 • Konkurs o stypendia z Programu Młoda Polska na rok 2019
 • Konkurs #cojaczytam
 • Konkurs literacki Wrocławskiego Domu Literatury
 • Kwota minimalnego wynagrodzenia w 2019 r.

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Krajowy system cyberbezpieczeństwa
 • Data wyborów samorządowych
 • Zakres działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
 • Zmiany w ustawie o Instytucie Solidarności i Męstwa
 • Przetargi na rozporządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa
 • Zmiana w przepisach o rzeczach znalezionych
 • Pozwolenie na prace przy zabytkach
 • Nowe Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Polsko-turecka współpraca naukowo-oświatowo-kulturalna
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
 • Zmiany w drukach szkolnych szkół artystycznych
 • Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości
 • Profil zaufany i podpis zaufany
 • Nowe wzory dokumentów paszportowych
 • Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa osoby fizycznej

Finanse

 • @ Odpisy aktualizujące należności w bibliotece
 • @ Umorzenie należności nieściągalnej a dyscyplina finansów publicznych
 • @ Pakiet medyczny i sportowy sfinansowany dotacją podmiotową
 • @ Zniszczone książki biblioteka może oddać na makulaturę
 • @ Środki trwałe zakupione z dotacji celowej
 • @ Wynik z lat poprzednich w księgach rachunkowych
 • @ Wpływy z innych kas instytucji kultury a pogotowie kasowe w kasie głównej
 • @ Kiedy ująć w księgach rachunkowych koszty umowy-zlecenia?

Podatki

 • @ Wyposażenie i środki trwałe wykorzystywane do działalności statutowej: kulturalnej i gospodarczej
 • @ Współpraca przy sprzedaży biletów
 • @ Skutki podatkowe otrzymania składnika majątku w drodze darowizny
 • @ Podatek dochodowy od odsetek i opłaty prolongacyjnej za zaległości w ZUS

Zarządzanie

 • Jak feniks z popiołów… Zamienić kryzys w szansę
 • Rynek pracownika — czyli jak sobie radzić z niedoborem pracowników, jak rekrutować, kiedy nie ma wielu chętnych, i jak promować markę pracodawcy?

Pomysł na… kulturę

 • Mariaż browaru i muzeum
 • Zabierz muzeum na spacer
 • Krytykuj mądrze
 • Legimi w małopolskich bibliotekach
 • Między pokoleniami: etnografia i dziedzictwo

Prawo/Statut

 • @ Zakres kosztów ponoszonych przez biorącego lokal w używanie
 • @ Regulamin naboru pracowników w instytucji kultury
 • @ Udostępnienie uchwały rady muzeum w ramach dostępu do informacji publicznej
 • @ Pełniący obowiązki głównego księgowego a premia
 • @ Kto zatwierdza wypłatę wynagrodzenia dyrektora?

Prawo pracy

 • Od 2019 r. nowa forma prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • @ Ponowne zatrudnienie pracownika a wymiar urlopu
 • @ Nagroda jubileuszowa po ponownym zatrudnieniu
 • @ Czy zwalnianemu pracownikowi należy się odprawa?
 • @ Dodatek specjalny za realizację projektu