• Jakie są nowe zasady pozyskiwania i przetwarzania danych na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych po zmianach, które wprowadziła tzw. ustawa sektorowa?
 • Co to są: matryca stawek VAT oraz Wiążąca Informacja Stawkowa i co ich wprowadzenie od 1 stycznia 2020 r. oznacza dla rozliczeń podatkowych instytucji kultury?
 • Jak zmienić godziny pracy instytucji kultury?
 • Czy ustępujący dyrektor musi wykorzystać zaległy urlop?
 • Z jaką stawką sprzedawać popcorn na imprezach organizowanych w instytucji kultury?
 • W jakich przypadkach zaliczać pracę na gospodarce do pracowniczego stażu pracy?
 • Czy w sprawozdaniu Rb-Z w części E. należy wpisać odsetki od pożyczki udzielonej instytucji kultury przez bank?
 • Czy pracodawca może ograniczać dostęp do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych i wyznaczyć pracownika, do którego należy się udać aby on udostępnił regulamin jedynie do wglądu?
 • Na jaki okres powołuje się dyrektora nieartystycznej instytucji kultury?
 • Na jakie potrącenia z wynagrodzenia instytucja musi mieć zgodę pracownika?
 • Co zrobić, aby zgodnie z prawem znowu zatrudnić byłego pracownika?
 • Czy w punkcie ksero znajdującym się w domu kultury można skopiować dowód osobisty?
 • Jak warunki musi spełnić instytucja i jakie umowy zawrzeć, np. z ZAiKS, aby zgodnie z prawem w holu budynku zamontować telewizor, który umili czas rodzicom czekającym na dzieci podczas ich zajęć?
 • Czy budynek otrzymany w darowiźnie można uznać za mienie wydzielone, jeśli do tej pory instytucja prowadziła działalności w użyczonym budynku?
 • Czy instytucja kultury może obciążyć swojego organizatora fakturą za ponadplanowe działania nie ujęte w kalendarium całorocznych działań, np. za wykonanie usługi organizacji wydarzenia artystycznego, nagłośnienia, zabezpieczenia technicznego koncertu itp.?
 • Czy dyrektor i główny księgowy instytucji kultury mają obowiązek stawienia się na posiedzeniu komisji rewizyjnej w celu odczytania sprawozdania finansowego instytucji i odpowiedzi na pytania?
 • Jak ująć dotację celową na działalność inną niż kulturalna w rachunku zysków i strat?