Spis treści numeru:

Aktualności

 • Trwa nabór w X edycji programu Scena dla tańca
 • Nabór wniosków w programie Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury
 • Konkurs wiedzy o książce Harry Potter i Komnata Tajemnic
 • Druga edycja Eufonii już w listopadzie w Warszawie

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem
 • Świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
 • Organizacja szkół i placówek artystycznych
 • Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego
 • Przeznaczenie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
 • Przeciwdziałanie marnowaniu żywności
 • Ocenianie, klasyfikacja i promowanie uczniów szkół artystycznych
 • Przepisy dotyczące zapewnienia dostępności osobom niepełnosprawnym
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na prace archeologiczne bez numeru księgi wieczystej

Finanse

 • @ Wpłaty na wyjazd grupy do teatru
 • @ Instytucja kultury nie jest jednostką powiązaną
 • @ Koszty obsługi pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej działającej przy urzędzie miasta
 • @ Ewidencja środków trwałych
 • @ Towary bezpośrednio w koszty
 • @ Finansowanie odsetek od kredytu na inwestycję
 • @ Nota księgowa jako podstawa do zapłaty
 • @ Jaka dotacja na cele statutowe?
 • @ Dotacja z MKiDN na wydanie książki

Podatki

 • Biała lista podatników już obowiązuje
 • @ „Zerowy PIT” w instytucjach kultury
 • @ Faktury na rzecz konsumentów

Zarządzanie

 • Maszyna czy mózg? O metaforach organizacyjnych w praktyce zarządzania
 • Priorytety — czy są ważne? Jak je wyznaczać i potem się ich trzymać?

Pomysł na… kulturę

 • Jesienne spacery
 • Strefa Integracji
 • Kiełbasa w muzeum
 • Muzeum, które oficjalnie nie istnieje
 • Biblioteka centrum rozwoju rolnictwa

Prawo/Statut

 • @ Podział instytucji kultury w pytaniach i odpowiedziach
 • @ Wymagania na stanowisku głównego księgowego w instytucji kultury
 • @ Zgłaszanie wznoszenia sceny do nadzoru budowlanego
 • @ Czy zastępca burmistrza może jako osoba fizyczna złożyć do instytucji kultury wniosek o udzielenie informacji publicznej?

Prawo pracy

 • Nowe zasady pozyskiwania dokumentów zawierających dane osobowe pracowników oraz przetwarzania tych danych
 • @ Nagroda jubileuszowa dla dyrektora nie według zasad określonych w regulaminie wynagradzania instytucji kultury
 • @ Odprawa emerytalna dla dyrektora w związku z likwidacją instytucji
 • @ Ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla ustępującego dyrektora