Spis treści numeru:

Aktualności

 • Konkurs poetycki Czarno Na Białym
 • VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki Wiersza Klasycznego o Buławę Marszałka
 • Szukamy Polskiego Szekspira
 • Trwa nabór zgłoszeń do konkursu NORWID/ZA-PATRZENIA
 • Nabór wniosków na mikrobudżety PISF

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Zadośćuczynienie dla członków rodziny za zerwanie więzi rodzinnych
 • Odbudowa Pałacu Saskiego
 • Koszty elektronicznego postępowania upominawczego
 • Podmioty zależne Instytutu Pileckiego
 • Plan przeciwdziałania skutkom suszy
 • Kasy zapomogowo-pożyczkowe
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025
 • Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Finanse

 • @ Przekształcenia instytucji kultury w księgach rachunkowych
 • @ Dotacja podmiotowa i kaucja za najem w sprawozdaniu Rb-N i Rb-Z
 • @ Korekta wartości niematerialnych i prawnych
 • @ Druk i sprzedaż gazety wydawanej przez muzeum
 • @ Nieobecność głównej księgowej
 • @ Raport kasowy na przełomie miesiąca
 • @ Płatności bezgotówkowe i gotówkowe za bilety do kina w księgach rachunkowych
 • @ Zwolnienie z ZUS a dyscyplina finansów publicznych

Podatki

 • @ Sprzedaż biletów a VAT
 • @ Procedura MDR w instytucjach kultury
 • @ Dofinansowanie wynagrodzenia głównego księgowego z przychodów z działalności gospodarczej
 • @ Zajęcia w instytucji kultury — zwolnienie od VAT czy stawka VAT 8%?
 • @ Opłata skarbowa za odpis pełny z rejestru instytucji kultury
 • @ Wpłata za zajęcia na rachunek bankowy a kasa fiskalna — Tylko online

Zarządzanie

 • Nowy trend: empatyczne przywództwo — jak zmienia się wizerunek i rola lidera oraz co to oznacza dla instytucji kultury

Pomysł na… kulturę

 • Sąsiedzka wypożyczalnia
 • Design w bibliotece
 • Zeszyt metodyczny
 • Zakiś ogóreczki w muzeum
 • Cieszyn bez granic
 • Literackie Chwile w Pałacu Potockich

Prawo/Statut

 • @ Informacja publiczna dotycząca przyznanego grantu
 • @ Nieodpłatne udostępnienie lokalu na inne cele niż działalność kulturalna
 • @ Muzeum stanowiące część ośrodka kultury
 • @ Prowadzenie strony BIP przez instytucję kultury
 • @ Dodatkowa praca dyrektora
 • @ Wniosek o nagrodę roczną dla dyrektora instytucji kultury

Prawo pracy

 • @ Dwie odprawy — z tytułu przejścia na rentę, a następnie na emeryturę
 • @ Kwota wolna od potrąceń a wczasy pod gruszą
 • @ Czy okres odpowiadający urlopowi wychowawczemu podlega wliczeniu do stażu pracy?
 • @ Dodatek specjalny za dodatkową pracę
 • @ Czas pracy w podróży służbowej
 • @ Dodatek funkcyjny i specjalny dla kierownika administracyjnego
 • @ Dodatek specjalny w podstawie wymiaru nagrody jubileuszowej — Tylko online