Spis treści numeru:

Aktualności

 • Nabór wniosków do programu Rozbudowa zbiorów muzealnych
 • XIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny A to Polska właśnie
 • Nabór do programu dla filmowców z Ukrainy
 • Ogólnopolski Konkurs Literacki Zapisane w pamięci. Obrazy, spotkania, zdarzenia
 • IX Konkurs na ekslibris im. Klemensa Raczaka
 • Kampania Puste Ramy

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Przedłużono termin pomocy dla gmin i samorządowych instytucji kultury w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
 • Wizy dla przebywających w Polsce obywateli Białorusi i Ukrainy
 • Pełnomocnictwo do podpisu podatkowych deklaracji elektronicznych składane do e-Urzędu Skarbowego nie wymaga podpisu
 • Grzywny nakładane przez Inspekcję Ochrony Środowiska
 • Opłaty za udostępnienie komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową
 • Opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników
 • Ustawa o ekonomii społecznej
 • Minimalne wynagrodzenie w 2023 r.

Finanse

 • @ Rozliczenie ulepszenia budynku instytucji przez najemcę
 • @ Przeksięgowania w związku ze zmianą polityki rachunkowości
 • @ Wyposażenie dla innych podmiotów w inwentarzu biblioteki
 • @ Refaktura mediów
 • @ Kaucja za wynajem sali
 • @ Dokumenty KP i KW
 • @ Faktura za sponsoring pieniężny
 • @ Nieodpłatnie otrzymany środek trwały
 • @ Ujemny fundusz instytucji nie jest błędem — Tylko online

Podatki

 • @ Dotacja a zwolnienie podmiotowe z VAT
 • @ Refundacja poniesionych przez pracownika kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • @ Dokumentowanie wynajmu lokalu przez instytucję kultury podmiotowo zwolnioną od VAT
 • @ Podatek od przychodów z nieruchomości komercyjnych
 • @ Należności z tytułu podróży służbowej powyżej przewidzianego limitu
 • @ Opodatkowanie środków uzyskanych ze sponsoringu
 • @ Import usług spoza UE
 • @ Pobieranie opłat za sprzedaż towarów i usług na imprezie plenerowej — Tylko online

Zarządzanie

 • Opanować nadmiar. O strategiach radzenia sobie z nadmiarem danych
 • @ Postpandemiczne wypalenie, quiet quitting — czyli jak zmotywować przeciążonych pracą pracowników?

Pomysł na… kulturę

 • Koci charakter studentów
 • Złapać wiedzę w lot
 • Na studencką kieszeń
 • OPERAcja Student
 • Czytelne notatki
 • A gdyby tak znaleźć pracę?
 • Przestrzeń do działania

Prawo/Statut

 • Organy doradcze w instytucji kultury w najnowszym orzecznictwie
 • @ Dodatek energetyczny dla instytucji kultury
 • @ Zastrzeżenia w umowie z agencją artystyczną dotyczące kary umownej
 • @ Kontrola instytucji kultury przez radnego

Prawo pracy

 • @ Odprawa emerytalna dla dyrektora
 • @ Uprawnienia po zmarłym pracowniku
 • @ Dofinansowanie z PFRON gdy niepełnosprawność pracownika powstała w trakcie zatrudnienia
 • @ Dodatek funkcyjny na zwolnieniu chorobowym i na urlopie
 • @ Urlop bezpłatny przed urlopem wypoczynkowym
 • @ Umowa o pracę i o dzieło z pracownikiem artystycznym