Do sprzedaży trafił grudniowy numer miesięcznika „Poradnik Instytucji Kultury”.

Spis treści numeru:

Aktualności

 • Rekordowa frekwencja na 15. Targach Książki w Krakowie
 • Kozłówka w obiektywach bez zakazu

Nowości prawne

 • Jak zorganizować konkurs dla uczniów placówek artystycznych
 • Kto może uczyć muzyki
 • Co jest dozwolone na imprezie masowej

Finanse

 • Najczęstsze błędy w inwentaryzacji w instytucjach kultury
 • Jak nie stracić z końcem roku niewykorzystanych pieniędzy
 • Przygotowanie do zamknięcia roku w instytucjach kultury

Podatki

 • Ulga na złe długi w instytucjach kultury
 • Delegacje krajowe pracowników instytucji kultury a podatki
 • Kasy rejestrujące w instytucjach kultury po zmianach

Zarządzanie

 • Angażowanie się prywatnych podmiotów w działalność instytucji kultury
 • Najbardziej poszukiwane umiejętności organizacyjne u pracowników instytucji kultury

Pomysł na… kulturę

 • Projekt „Inkubator inicjatyw teatralnych”, czyli jak walczyć o teatr
 • Dyskusje dla młodych w bibliotece
 • Forum organizacji pozarządowych na rzecz kultury
 • Smykowe granie

Prawo/Statut

 • Bezpieczeństwo podczas imprez masowych organizowanych przez instytucje kultury
 • Połączenie i podział instytucji kultury po zmianach

Prawo pracy

 • Termin nałożenia kary porządkowej
 • Wynagrodzenie pracowników instytucji kultury
 • Wydawanie świadectw pracy po nowelizacji prawa pracy

Sygnały od Czytelników

 • Zwrot dotacji podmiotowej
 • Okładki książek w Internecie
 • Przekazanie obiektów instytucji kultury po zakończeniu projektu
 • Paczki świąteczne sfinansowane ze środków obrotowych biblioteki