Spis treści numeru:

W wydaniu papierowym poszczególne pytania od Czytelników zostały włączone do odpowiednich działów tematycznych. W wydaniu online, z przyczyn technicznych, zachowujemy stary układ treści.

Aktualności

 • Biblioteka Narodowa zaprasza bibliotekarzy na nowoczesne szkolenia
 • Nagroda dla portalu „e-Zabytek”
 • Trudne zadanie przed zespołem ds. ustalenia zasad udostępniania materiałów drukowanych niewidomym i niedowidzącym

Nowości prawne

 • Wynagradzanie pracowników instytucji kultury
 • Ogłoszono jednolity tekst ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
 • Ogłoszono jednolity tekst ustawy — prawo upadłościowe i naprawcze
 • Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych
 • Nowe winiety dzienników urzędowych
 • Ogłoszono wysokość minimalnego wynagrodzenia na 2013 r.

Finanse

 • Ewidencja księgowa rozrachunków z pracownikami — zaliczki

Podatki

 • Ustalanie wartości początkowej — cena nabycia

Zarządzanie

 • 8 sztuczek, jak zachęcić dzieci do odwiedzania muzeum
 • Jak najlepiej wykorzystać atuty pracowników 55+ w instytucjach kultury?
 • Pomoc na wyciągnięcie ręki, czyli wolontariat w instytucjach kultury

Pomysł na… kulturę

 • Mistrz i Uczeń
 • Evviva l’arte
 • Sztuka Obiecana
 • W świecie toruńskiego piernika
 • Wezwany z dalekiego kraju

Prawo/Statut

 • Zmiany w Narodowym Zasobie Bibliotecznym

Prawo pracy

 • Zmiana warunków wynagradzania określonych w regulaminie wynagradzania
 • Podróże służbowe a czas pracy pracowników instytucji kultury

Sygnały od Czytelników

 • Finanse: Ewidencja nagrody rocznej dla dyrektora instytucji kultury
 • Finanse: Organizacja gminnych imprez kulturalnych
 • Finanse: Terminy zapłaty a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Finanse: Planowanie kosztów większych niż przychody
 • Podatki: Rozliczenia z organizatorem a VAT
 • Podatki: Dotacja na zakup projektora a VAT
 • Podatki: Koszty otwarcia biblioteki a reprezentacja
 • Prawo/Statut: Fundusz sołecki a działalność instytucji kultury
 • Prawo/Statut: Brakowanie dokumentów finansowych w instytucji kultury powstałej z połączenia
 • Prawo/Statut: Zastępstwo dyrektora podczas jego dłuższej nieobecności
 • Prawo/Statut: Wybór oferty o cenie wyższej niż kwota zamówienia publicznego