• Jakie ułatwienia według nowych przepisów ma instytucja, gdy udziela zamówienia z wolnej ręki?
 • Czy pracownik muzeum, który pracuje na część etatu i jest na urlopie rodzicielskim, może wyjechać w podróż służbową?
 • Jak ująć w księgach poręczenie bankowe jako należyte zabezpieczenie wykonania umowy?
 • Czy kwoty należności z tytułu podróży służbowych, w części przekraczającej limity zwolnione od podatku dochodowego wynikające z rozporządzenia w sprawie podroży służbowych, dotyczą też artystów?
 • Czy dom kultury może wystąpić o NIP europejski, aby kupować instrumenty muzyczne w Unii Europejskiej?
 • Jakie obowiązki ma instytucja, która traci zwolnienie podmiotowe w VAT?
 • Czy komisyjna kontrola zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym w muzeum jest równoznaczna z inwentaryzacją?
 • Jakie wrażliwe dane osobowe dom kultury może zbierać od rodziców dzieci biorących udział w wycieczce i jak wybrnąć z sytuacji, gdy rodzice nie chcą ich podać?
 • Czy podwyżka pensji bibliotekarki bez podpisania aneksu do umowy o pracę będzie ważna?
 • Jak opisać zasady rozliczania dotacji inwestycyjnej w polityce rachunkowości instytucji kultury?
 • Czy wynagrodzenie dyrektora i jego nagrodę jubileuszową należy zsumować w związku z limitami z ustawy kominowej?
 • Które umowy sprzedaży zawarte z dziećmi w muzealnym sklepie z pamiątkami są ważne?