Spis treści numeru:

Aktualności

 • Do 30 listopada 2014 r. trwa nabór w Programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2015 r.
 • Raport: Co się zmieniło w bibliotekach?
 • Pracownik przestawi instytucji kultury elektroniczne zwolnienie lekarskie
 • Będą wyższe emerytury i renty
 • Przekształcenie niektórych spółek Skarbu Państwa w państwowe instytucje kultury

Nowości prawne

 • Realizacja programów w ramach polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020
 • Jednolite teksty ustaw
 • Dotacje celowe dla szkół artystycznych
 • Zwolnienie od podatku dochodowego odszkodowań i zadośćuczynień
 • Obowiązki i wynagrodzenie wykonawcy — zmiany w Prawie zamówień publicznych
 • Wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę
 • Zabezpieczenie zbiorów muzeów przed zniszczeniem
 • Obniżono stawkę odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Finanse

 • Sport i rekreacja w działalności instytucji kultury
 • @ Dotacja celowa z lat ubiegłych w planie finansowym bieżącego roku
 • @ Dotacja na Internet w Programie „Orange dla bibliotek”
 • @ Nagroda w konkursie przychodem biblioteki
 • @ Ewidencja księgowa otrzymanych nieodpłatnie wydawnictw
 • @ Zatrudnienie głównego księgowego w instytucji kultury

Podatki

 • Nieodpłatne świadczenia dla pracowników w najnowszym wyroku Trybunału Konstytucyjnego
 • @ Honorarium autorskie na konto innego podmiotu
 • @ Faktury barterowe w instytucji kultury
 • @ Faktura za wynajem a zwolnienie przedmiotowe od VAT

Zarządzanie

 • Nowe technologie w nowoczesnych instytucjach kultury
 • Roczny plan szkoleniowy w instytucji kultury — dlaczego jest przydatny i jak go przygotować?
 • Jak zorganizować program mikrograntowy w instytucji kultury?

Pomysł na… kulturę

 • Muzeum Żywych Motyli
 • Nietypowy przewodnik
 • Muzeum kosmetyków i chemii gospodarczej
 • Malowany Śląsk

Prawo/Statut

 • Zabezpieczanie zbiorów muzeum przed zniszczeniem lub utratą
 • @ Główny księgowy i zastępca dyrektora w jednej osobie
 • @ Zmiana siedziby instytucji kultury
 • @ Przepisy przejściowe o zatrudnieniu dyrektorów w centrum kultury

Prawo pracy

 • @ Umowy terminowe a świadectwo pracy
 • @ Jak postępować, gdy pracownik instytucji kultury nie wykonuje poleceń służbowych?
 • @ Wolne dni dla pracownika domu kultury — członka komisji wyborczej
 • @ Korzystanie ze świadczeń socjalnych w kilku miejscach pracy
 • @ Bezpłatna delegacja pracownika muzeum