• Czy w związku ze zmianami w ustawie o samorządzie gminnym instytucje kultury nie będą musiały zatrudniać głównego księgowego?
  • Czy w zakładowym planie kont ośrodka kultury można zlikwidować konto 013 „Środki trwałe amortyzowane jednorazowo”?
  • Czy do okresu pracy pracownika, od którego zależą uprawnienia pracownicze, wlicza się okres zatrudnienia na podstawie umowy agencyjnej w spółdzielni?
  • Jakie wynagrodzenie należy się dyrektorowi w okresie wypowiedzenia?
  • Czy biblioteka, która nie prowadzi działalności gospodarczej i udostępnia jedynie komputery indywidualnym osobom w celach prowadzenia działalności statutowej, powinna wnosić opłaty do organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi?
  • Czy instytucja może — bez zgody właściciela licencji do popularnego serialu filmowego — wydać publikację, w której umieści m.in. zdjęcia czy rysunki budynków wykorzystywanych na planie filmowym? Czy fakt, że publikacja będzie bezpłatna, ma tu znaczenie?
  • Jak w 2016 r. zmieniają się przepisy związane z usuwaniem drzew z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków?
  • Czy pracownik, który jest zatrudniony w dwóch instytucjach kultury i wyjeżdża w delegację, powinien otrzymać diety z dwóch miejsc pracy?
  • Jakie nowe uprawnienia z tytułu rodzicielstwa przewiduje znowelizowany kp i jak należy się przygotować do zmian?
  • Czy instytucja kultury powinna zapłacić za sprzęt, na zakup którego umowę podpisał wójt i skarbnik gminy?