Spis treści numeru:

Aktualności

 • Rusza Bank Ambitnej Młodzieży
 • Pierwsza edycja Olimpiady Cyfrowej
 • Konkurs na koncepcję Kultury Współczesnej w 2017 r.
 • Nabór wniosków na wizyty studyjne do Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej”
 • Dwie polskie instytucje kultury w World Architecture Festival

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Zmiany w narodowym zasobie Bibliotecznym
 • Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Usługi zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
 • Przesunięcie wydatków budżetowych z działu 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 • Określono wymaganą przepływność łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jednostek uprawnionych
 • Stawki za czynności adwokatów i radców prawnych

Finanse

 • @ Dofinansowanie z dotacji działalności statutowej innej niż kulturalna
 • @ Potwierdzenie zapłaty za monografię
 • @ Niedobory gotówki w automacie kawowym
 • @ Nieodpłatne przekazanie w 100% zamortyzowanych środków trwałych i wyposażenia
 • @ Prawidłowe określenie okresu sprawozdawczego w polityce rachunkowości
 • @ Umorzenie pożyczki jest przychodem biblioteki
 • @ Planowanie straty w planie finansowym instytucji kultury

Podatki

 • @ Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich
 • @ Stawka VAT na usługi konserwacji zabytków
 • @ Odliczenie VAT od wydatków na organizację „Dni gminy”
 • @ Zniżki dla dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez ośrodek kultury

Zarządzanie

 • 7 praktyk dobrego rekrutera
 • Znaleźć czas…

Pomysł na… kulturę

 • Jeden gest
 • Gra w teatr za kulisami
 • Otwarte zabytki
 • Smacznie i kulturalnie

Prawo/Statut

 • Nowelizacja prawa zamówień publicznych a zamówienia udzielane przez instytucje kultury
 • @ Przejęcie muzeum przez gminę
 • @ Ewidencja eksponatów muzealnych — czy trzeba ją zgłaszać do GIODO?
 • @ Usługi najmu a wynagrodzenie dla pracowników instytucji kultury obsługujących imprezę
 • @ Liczba zastępców dyrektora instytucji

Prawo pracy

 • @ Zatarcie kary porządkowej
 • @ Pracownik biblioteki dyrektorem
 • @ W jakich przypadkach choroba czy urlop nie wpływają na wysokość dodatku funkcyjnego?
 • @ Zadaniowy system czasu pracy w instytucji kultury