Spis treści numeru:

Aktualności

 • DESANT UA! Pierwszy „wojenny” Przegląd Teatrów Ukraińskich
 • Trwa rejestracja na Inaugurację Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018
 • Program Translatorski ©POLAND: nowy termin naboru ofert
 • Konkurs Wydawniczy Instytutu Teatralnego
 • POLONA — 2 000 000 dzieł online i nowa aplikacja dla instytucji kultury
 • MKiDN otrzyma dodatkowe środki na wynagrodzenia w związku z nowelizacją ustawy o działalności kulturalnej

Nowości prawne

 • Dotacja dla PAP
 • Ramowe plany nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego
 • Zwiększenie limitu do rozliczania pomocy publicznej na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020
 • Przekazywanie środków z Funduszu Promocji Kultury
 • Utrwalanie i przechowywanie przez nadawców audycji, reklam i innych przekazów
 • Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2018 r.

Finanse

 • @ Zaniechanie budowy środka trwałego
 • @ Skontrum to nie to samo co inwentaryzacja
 • @ Wydatki strukturalne
 • @ Korekta VAT za lata poprzednie
 • @ Ewidencja księgowa a zwolnienie z VAT
 • @ Korekta kosztów in minus w następnym roku
 • @ Dotacja na zakup komputerów

Podatki

 • @ Zwrot kosztów pobytu osobie zagranicznej w ramach realizacji projektu
 • @ Wycieczka dla pracowników sfinansowana z ZFŚS
 • @ Koncert dla klienta a VAT
 • @ Usługa parkingowa
 • @ Nieodpłatne przekazanie albumu — stawka VAT 5% czy bez podatku?

Zarządzanie

 • Złe wiadomości w pracy — jak je przekazywać?
 • Konferencja prasowa i patronat medialny jako forma promocji instytucji kultury
 • @ Certyfikaty i zaświadczenia wydawane przez dom kultury

Pomysł na… kulturę

 • Muzeum na… lotnisku
 • OSA
 • Co łączy MHK i MNK?
 • Różanka śle kartki pocztowe
 • Kultura eksportowa
 • A Ty co zobaczysz?

Prawo/Statut

 • @ Kwalifikacje inspektora ochrony danych po zmianach
 • @ Jak zgodnie z pzp zamówić niektóre usługi związane z imprezami kulturalnymi do 30 000 euro?
 • @ Naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika
 • @ Łączenie biblioteki z inną instytucją kultury przy negatywnej opinii MKiDN
 • @ Ewidencjonowanie pieczątek
 • @ Dokumentowanie organizacji zajęć w instytucji kultury

Prawo pracy

 • @ Norma czasu pracy dla niepełnoetatowca
 • @ Główny księgowy i kadrowy w jednej osobie
 • @ Obliczanie odprawy emerytalnej
 • @ Nagroda roczna pracowników instytucji kultury w regulaminie
 • @ Podstawa nagrody jubileuszowej bez nagrody rocznej
 • @ Co powinno być pierwsze — wykorzystanie nadgodzin czy urlop wypoczynkowy?