Spis treści numeru:

Aktualności

 • 4. edycja konkursu ZABYTKOMANIA
 • Cinemaforum — 17. Międzynarodowe Forum Krótkometrażowych Filmów Fabularnych
 • IX Ogólnopolski Kongres Bibliotek Publicznych już 15 i 16 listopada!
 • Projekt „5,5 miliona. Wdzięczni Ameryce” dla bibliotek
 • Nowy festiwal muzyczny „Eufonie”
 • Planowane zmiany w ustawie o działalności kulturalnej
 • Będą ulgi podatkowe dla producentów kulturowych gier wideo

Nowości prawne

 • Zaniechanie poboru podatku dochodowego od nagród dla żołnierzy Powstania Warszawskiego
 • Warunki udzielania pomocy finansowej uczniom
 • Zasób informacyjny przeznaczony do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej
 • Pomoc dla uczniów na cele terapeutyczno-edukacyjne
 • Kryteria oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych
 • Rejestr Asystentów Medycznych
 • Przekazywanie informacji o transakcjach w zakresie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
 • Przepisy wykonawcze do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Minimalne wynagrodzenie w 2019 r.

Finanse

 • @ Sprzedaż części środka trwałego
 • @ Dotacja celowa na remont i rozbudowę
 • @ Inwentaryzacja powinna być przeprowadzana zgodnie z przepisami
 • @ Zakup artykułów spożywczych na imprezę kulturalną
 • @ Kto podpisuje sprawozdanie finansowe po połączeniu instytucji kultury?
 • @ Korekta amortyzacji
 • @ Nota uznaniowa
 • @ Nie każdy może być członkiem komisji inwentaryzacyjnej

Podatki

 • Działalność objęta kosztami autorskimi — poszerzona lista zawodów
 • @ Import usług od podmiotu zwolnionego z VAT
 • @ Opłata skarbowa od zezwolenia na organizację imprezy masowej
 • @ Faktura z odwrotnym obciążeniem dla instytucji kultury

Zarządzanie

 • Co każdy pracownik instytucji kultury powinien wiedzieć o bezpieczeństwie w sieci, żeby nie narażać siebie ani instytucji? Jakie wpadki mogą być najgorsze dla instytucji i jak im zapobiec?
 • Nie tylko marketing. Jak pracownicy budują wizerunek firmy?

Pomysł na… kulturę

 • Mała książka — wielki człowiek
 • Teatr inaczej
 • NaFilM
 • Muzeum misiów i torebek
 • Frankenputery — komputery zombie

Prawo/Statut

 • @ Wykorzystanie teledysków z Internetu do celów promocyjnych
 • @ Działalność biblioteki a rozpatrywanie skarg administracyjnych
 • @ Usługi kulturalne w rocznym sprawozdaniu o zamówieniach publicznych ZP-SR
 • @ Czy dyrektor po powołaniu zachowuje swoje dotychczasowe stanowisko w instytucji kultury?
 • @ Zaświadczenie o niekaralności głównego księgowego i kasjera w instytucji kultury

Prawo pracy

 • @ Zwolnienie pracownika na emeryturze — bez ograniczeń
 • @ Umowa-zlecenie dla instruktora
 • @ Dwa dodatki specjalne
 • @ Nagroda jubileuszowa ograniczona stażem pracy niezgodna z przepisami
 • @ Umowa-zlecenie podczas urlopu rodzicielskiego