Spis treści numeru:

Aktualności

 • Trwa III edycja konkursu Do Hymnu
 • X edycja Kongresu Bibliotek
 • Kierowanie ochroną muzeów i innych instytucji kultury przechowujących i udostępniających dobra kultury
 • Konferencja Wolontariat dla dziedzictwa. Działajmy razem w Europie
 • Trwa nabór w programie IMiT Jazzowy debiut fonograficzny

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Rozporządzenie w sprawie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem
 • Wiążąca Informacja Stawkowa w VAT
 • Egzaminy eksternistyczne w szkołach artystycznych
 • Narodowy spis ludności i mieszkań
 • Rzeczoznawcy MKiDN w zakresie opieki nad zabytkami
 • Karty ewidencyjne zabytków
 • Konwencja o koprodukcji filmowej
 • Nowe przepisy dotyczące ograniczenia zatorów płatniczych
 • Minimalne wynagrodzenie w 2020 r.
 • Realizowanie programu usług społecznych

Finanse

 • @ Kredyt na cele inwestycyjne instytucji kultury w pytaniach i odpowiedziach
 • @ Plan finansowy w instytucji kultury
 • @ Renowacja nie zwiększa wartości początkowej muzealiów
 • @ Rozliczenie wyniku finansowego w księgach rachunkowych

Podatki

 • Obowiązkowa podzielona płatność — split payment
 • Matryca stawek VAT oraz Wiążąca Informacja Stawkowa już obowiązują
 • Zmiany w skali podatkowej i kosztach uzyskania przychodów do końca 2019 r. i od 1 stycznia 2020 r.

Zarządzanie

 • Odpowiedzialność za przyszłość następnych pokoleń, czyli o działaniach proekologicznych w instytucjach kultury
 • @ Jak awansować właściwe osoby w instytucji? Kto powinien zostać kierownikiem?

Pomysł na… kulturę

 • Otwarci na dzieci
 • Czytajka Karlińska
 • Młodzieżowy think tank
 • Wiejskie rękodzieło
 • INSPIROmovie
 • Kulturalny ZAMEK

Prawo/Statut

 • @ Powołanie dyrektora instytucji kultury
 • @ Kserowanie dowodu osobistego w domu kultury
 • @ Czy dyrektor może podpisać sam ze sobą umowę-zlecenie w projekcie realizowanym w instytucji kultury?
 • @ Telewizor w instytucji kultury

Prawo pracy

 • @ Minimalne wynagrodzenie a nieobecność spowodowana chorobą aktora
 • @ Regulamin przyznawania premii uznaniowej
 • @ Zmiana godzin pracy instytucji kultury
 • @ Dodatkowa praca dla pracowników instytucji kultury
 • @ Potrącenia z wynagrodzenia na ubezpieczenie grupowe