Spis treści numeru:

Aktualności

 • XII Salon Książki Muzealnej
 • Biblioteka Filmoteki Narodowej — Instytutu Audiowizualnego w Warszawie zaliczona do bibliotek naukowych
 • Raport NCK Uczestnictwo w kulturze online w trakcie pandemii
 • Seminaria otwarte Biblioteki Narodowej
 • Sensoryczny pakiet edukacyjny Poczuj Polskę
 • Nowa kampania społeczna NID przeznaczona dla młodych osób

Nowości prawne

 • Środki nadzwyczajne mające na celu ograniczenie cen energii elektrycznej — do 30 listopada instytucje kultury mają czas na złożenie oświadczeń w sprawie cen maksymalnych — Tylko online
 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Środki dla samorządu terytorialnego na realizację zadań w latach 2022-2023
 • Współdziałanie bibliotek publicznych w obsłudze zakładów karnych i poprawczych
 • Wnioski o dodatki energetyczne wprowadzone ustawą o dodatkach energetycznych
 • Zaniechanie poboru podatku dochodowego od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich i ich małżonków
 • Szczególne wsparcie podmiotów poszkodowanych w związku z zanieczyszczeniem Odry
 • Nowe terminy składania wniosków o dotację celową na prace konserwatorskie zabytków
 • Podwyższone limity zwolnień i progi podatkowe w podatku od spadków i darowizn
 • Używanie symboli narodowych przez organy administracji rządowej

Finanse

 • @ Inwestycja w obcym środku trwałym
 • @ Przychody z najmu
 • @ Rozrachunki za sprzedaż online
 • @ Studio nagrań
 • @ Drukowanie i zakup materiałów reklamowych
 • @ Przeksięgowanie straty z lat ubiegłych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
 • @ Pozostałe przychody operacyjne
 • @ Środki pieniężne z lat ubiegłych w planie finansowym
 • @ Dotacja na dokumentację projektową
 • @ Wynagrodzenie za bieżący rok płatne w roku następnym — Tylko online

Podatki

 • @ Wpisowe za bieg a limit zwolnienia podmiotowego od VAT
 • @ Otrzymane wpłaty z tytułu usług przyszłych jako przychód podatkowy
 • @ Upominki dla współpracowników a podatek dochodowy
 • @ Pożyczka między jednostkami organizacyjnymi gminy a podatek od czynności cywilnoprawnych
 • @ Opłata za badania przeprowadzone przez służby sanitarne — Tylko online

Zarządzanie

 • We właściwym miejscu i czasie. Porządkowanie zadań
 • Jakie wskaźniki HR warto obserwować w instytucji kultury i o czym one mówią?

Pomysł na… kulturę

 • Muzealny program lojalnościowy
 • Wehikuł Czasu
 • Muzyka nie tylko dla koneserów
 • Strefa aktywnego umysłu w bibliotece
 • Istne cuda, istne czary. Tradycje zabawkarskie na pograniczu polsko-słowackim
 • Ekotropem

Prawo/Statut

 • @ Skutki błędnej kwalifikacji umowy o dzieło zamiast umowy-zlecenia w pytaniach i odpowiedziach
 • @ Dodatek energetyczny dla instytucji kultury w pytaniach i odpowiedziach
 • @ Kim jest kierownik w instytucji kultury?

Prawo pracy

 • @ Wynagrodzenie urlopowe po chorobie
 • @ Terminy rozliczenia nadgodzin
 • @ Chorobowe w dodatkowym, wyznaczonym dniu pracy
 • @ Rozliczanie czasu pracy w delegacji służbowej osób zarządzających instytucją
 • @ Udokumentowanie stażu pracy
 • @ Zwolnienie z badań wstępnych ponownie zatrudnianego pracownika
 • @ Wolne za pracę w sobotę a wymiar czasu pracy
 • @ Czy w podstawie odprawy emerytalnej ujmuje się nagrodę roczną?