Spis treści numeru:

Aktualności

 • Nowe terminy naboru wniosków do priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”
 • Znane jest już hasło EDD 2014!
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014–2020
 • II edycja akcji „Drzewa Sobieskiego. Na odsiecz dębom, lipom i innym drzewom”
 • Program Kreatywna Europa na lata 2014–2020 zostanie ogłoszony pod koniec 2013 r.

Nowości prawne

 • Wyznaczono organ właściwy do przekazywania informacji i wniosków władzy podatkowej państwa UE
 • Umowa o współpracy kulturalnej z Czarnogórą
 • Przepisy dotyczące wzajemnej pomocy między państwami przy dochodzeniu podatków i innych należności
 • Nowy formularz PIT-40
 • Jest tekst jednolity rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji
 • Nowe wzory prawa jazdy
 • Wyznaczono organ dla celów identyfikacji podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • Znowelizowana definicja samochodu osobowego
 • Kara porządkowa dla strony, pełnomocnika, świadka lub biegłego w postępowaniu podatkowym
 • Nowe górne granice stawek podatków i opłat lokalnych

Finanse

 • @ Dotacja celowa na remont instalacji c.o. w instytucji kultury
 • @ Kary umowne wykonawcy modernizacji biblioteki a dotacja celowa na inwestycję
 • @ Rozliczenia międzyokresowe kosztów w instytucji kultury
 • @ Zawieranie umów na dostawę mediów na okres dłuższy niż rok
 • @ Ewidencja księgowa przekazania środków na rachunek lidera projektu
 • @ Korekta składek ZUS w ewidencji księgowej instytucji kultury
 • @ Zabezpieczenie środków na realizację projektu w przyszłym roku
 • @ Dotacja celowa na usuwanie skutków zalania muzeum
 • @ Zakup nowości wydawniczych do biblioteki a wydatki strukturalne

Podatki

 • Samochód osobowy w podatku dochodowym instytucji kultury od 1 stycznia 2014 r.
 • @ Odliczenie VAT od zamówionego dojazdu busem
 • @ Podatnik zwolniony a ewidencjonowanie obrotu na kasie

Zarządzanie

 • Jak wykorzystać społeczną energię i kreatywność w instytucji kultury?
 • Biblioteki jako lokalne centr@ walki z wykluczeniem cyfrowym seniorów
 • @ Jak profesjonalnie przygotować przemowę na spotkanie wigilijne w bibliotece?

Pomysł na… kulturę

 • Twórcze śmieci
 • Co można wypożyczyć z biblioteki?
 • Poza murami muzeum — opowieści o mieście ciąg dalszy
 • Nietypowe mikołajki
 • Zdjęcie miasta. W teatrze

Prawo/Statut

 • @ Muzeum w gminnym ośrodku kultury
 • @ Instytucja kultury nie musi sporządzać sprawozdania na żądanie organizatora
 • @ Wniosek o nagrodę roczną dla dyrektora złożony po terminie wskazanym w zarządzeniu
 • @ Zatrudnienie prawnika w bibliotece

Prawo pracy

 • Odpracowanie wyjść prywatnych pracownika instytucji kultury po zmianach
 • Urlopy bezpłatne w instytucjach kultury
 • @ Zasady ustalania podstawy świadczenia chorobowego dla pracowników instytucji kultury
 • @ Zatrudnienie dyrektora ośrodka kultury na czas określony
 • @ Zmiana nazwy instytucji kultury a umowy o pracę i akty prawa wewnętrznego