• Czy jednodniowe warsztaty folklorystyczne, teatralne, które samorządowa instytucja kultury organizuje dla instruktorów oraz animatorów kultury to usługa kulturalna czy edukacyjna?
  • Jak przeprowadzić inwentaryzację niskocennych składników majątku?
  • Czy wynagrodzenie dyrektora i jego nagrodę jubileuszową należy zsumować w związku z limitami z ustawy kominowej?
  • Czy komisyjna kontrola zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym w muzeum jest równoznaczna z inwentaryzacją?
  • Na jakich zasadach biblioteka może ubytkować rocznie więcej książek niż zakupiła?
  • Czy w filiach, w których biblioteka sprzedaje niezapisane płyty DVD, powinny być zainstalowane kasy fiskalne?
  • Jak skutecznie odwołać wypowiedzenie w trybie dyscyplinarnym umowy o pracę?
  • Czy przepisy przejściowe dotyczące zatrudniania dyrektorów dotyczą także kierownika biblioteki?
  • Które umowy sprzedaży zawarte z dziećmi w muzealnym sklepie z pamiątkami są ważne?
  • Czy zakup eksponatu do muzeum oraz wynagrodzenie instruktorów zatrudnionych na umowę cywilną można zakwalifikować do wydatków strukturalnych?
  • Jak poradzić sobie z noworocznym wypaleniem zawodowym?