Spis treści numeru:

Aktualności

 • The Children in Museums Award 2015
 • Zmiany w Programie Translatorskim ©POLAND
 • Ogólnopolska Giełda Projektów 2014
 • Odpis na ZFŚS nadal bez zmian
 • Logo dla Polski

Nowości prawne

 • Umowa o współpracy kulturalnej z Serbią
 • Teksty jednolite ustaw
 • Umowa z Mołdawią o ubezpieczeniu społecznym
 • Kara grzywny za niezłożenie sprawozdania finansowego
 • Przepisy dotyczące sądów powszechnych
 • Charakterystyka energetyczna budynków
 • Należności i świadczenia pracownicze zależne od minimalnego wynagrodzenia za pracę

Finanse

 • @ Obowiązek badania i ogłoszenia sprawozdania finansowego oraz plan prac związanych z zamknięciem ksiąg za 2014 r.
 • @ Rozdzielenie kosztów biblioteki od centrum kultury
 • @ Przeznaczenie środków na cele niewskazane w statucie
 • @ Ewidencja księgowa błędnie naliczonych składek i odsetek do ZUS
 • @ Ewidencja księgowa nieodpłatnych usług wykonywanych na rzecz instytucji kultury
 • @ Zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa z końcem roku
 • @ Księgowanie poręczenia bankowego
 • @ Zwrot wadium zawsze z odsetkami

Podatki

 • @ Należności z tytułu podróży artystów i drobne poczęstunki dla gości instytucji kultury
 • @ Pobyt opiekuna dziecka w sanatorium a zwolnienie od podatku
 • @ Utrata zwolnienia podmiotowego
 • @ Rozliczenie wspólnego projektu inwestycyjnego
 • @ NIP europejski dla domu kultury

Zarządzanie

 • Jak dobrze przygotować się do opracowania strategii instytucji kultury?
 • Seniorzy w instytucjach kultury — dobre praktyki
 • @ Środki na dodatkowe etaty w instytucji kultury

Pomysł na… kulturę

 • Generator Pomysłów
 • Więcej światła
 • Immersive theatre

Prawo/Statut

 • Nowe zamówienia publiczne w instytucjach kultury
 • @ Dane wrażliwe uczestników wycieczki
 • @ Zatrudnienie dyrektora na czas określony bez konkursu i konsultacji ze związkami zawodowymi
 • @ Udział domu kultury w zbiórce publicznej

Prawo pracy

 • @ W podróży zagranicznej pracowników dyrektor filharmonii może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe
 • @ Odzież ochronna w bibliotece
 • @ Nagroda jubileuszowa po 45 latach pracy
 • @ Podwyżka pensji bez aneksu do umowy o pracę
 • @ Wykazanie pracownika na urlopie rodzicielskim w dokumentach ZUS
 • @ Wyjazd służbowy pracownika łączącego część etatu z urlopem rodzicielskim