• Jakie konsekwencje dla instytucji kultury mają nowe przepisy prawa autorskiego obowiązujące od 20 listopada 2015 r.?
  • Czy przy obliczaniu tzw. pre-współczynnika w proporcji na potrzeby rozliczania VAT należy uwzględniać dotację podmiotową?
  • Na czym polega powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora instytucji kultury, o którym mowa w nowym art. 16a ustawy o działalności kulturalnej?
  • Czy wartość niezamortyzowanej części budynków oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów należy przenieść z funduszu instytucji kultury na rozliczenia międzyokresowe przychodów?
  • Jaką stawką VAT opodatkować wstęp na zabawę karnawałową organizowaną przez ośrodek kultury?
  • Jak wypłacać ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i za pranie tej odzieży dla sprzątaczek oraz dlaczego pracownikom nie należy się herbata oraz ekwiwalent za własne środki higieny, jak np. mydło czy ręcznik?
  • Dlaczego wewnętrzne zarządzenie burmistrza w sprawie obniżenia kosztów przejazdu samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy nie dotyczy pracowników instytucji kultury?
  • Czy główny księgowy może otrzymać nagrodę roczną, która będzie wypłacana w transzach w ciągu roku?
  • Czy instytucja kultury powinna zapłacić za sprzęt, na zakup którego umowę podpisał wójt i skarbnik gminy?
  • Czy do okresu pracy pracownika, od którego zależą uprawnienia pracownicze, wlicza się okres zatrudnienia na podstawie umowy agencyjnej w spółdzielni?