Spis treści numeru:

Aktualności

 • I konkurs w ramach Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem
 • Do 15 grudnia — zgłoszenia na międzynarodowe targi książki w Londynie
 • Do końca lutego muzea mogą się zgłaszać do SYBILLI 2015
 • Trwa konkurs na najlepszą pracę doktorską o kulturze
 • Mistrzowie pastelu w Muzeum Narodowym w Warszawie

Nowości prawne

 • Wynagradzanie pracowników instytucji kultury
 • Zmiany w zakresie korzystania z utworów
 • Poszukiwanie uprawnionych do utworów osieroconych
 • Wpis do wykazu utworów niedostępnych w obrocie handlowym
 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Realizacja Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
 • Wpływy z opłaty reklamowej są dochodem własnym gminy
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
 • Wystawa czasowa wartościowych rzeczy ruchomych z zagranicy
 • Utrzymywanie kwoty wolnej od podatku na stałym poziomie jest niezgodne z Konstytucją
 • Prace konserwatorskie i inne działania przy zabytkach
 • Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części
 • Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia bezrobotnych w wieku poniżej 30 lat
 • Nowa PKWiU
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów

Finanse

 • @ Strata za 2014 r. po zmianie przepisów ustawy o działalności kulturalnej
 • @ Fundusz instytucji kultury a amortyzacja środków trwałych
 • @ Likwidacja konta 013 i postępowanie z niskocennymi środkami trwałymi w gminnym ośrodku kultury
 • @ Przelew środków na rachunek lidera umowy partnerskiej
 • @ Dotacja celowa od organizatora na inwestycję wspólnie z innym podmiotem

Podatki

 • Zmiany w Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2016 r.
 • @ Posiłki na półkoloniach ośrodka kultury to usługa pomocnicza
 • @ W 2016 r. oświadczenie PIT-12 pracownicy powinni złożyć najpóźniej 8 stycznia
 • @ Ewidencjonowanie prezentów i nagród na kasie fiskalnej
 • @ Wydatki sfinansowane ze środków EFRR i urzędu miasta nie są kosztem uzyskania przychodów instytucji kultury

Zarządzanie

 • Zarządzanie wiedzą w instytucji kultury
 • Poruszyć zdjęcie, czyli jak prezentacja może promować instytucję

Pomysł na… kulturę

 • Sztuka współczesna dostępna… całą dobę
 • Tropem twórczości Stanisława Wyspiańskiego
 • Kukułcze jajo / Podrzuć nam swoje dziecko
 • Ogólnopolska Giełda Projektów
 • Miasto jak planszówka

Prawo/Statut

 • @ W niektórych instytucjach po 1 stycznia 2016 r. zniknie stanowisko głównego księgowego
 • @ Aby płacić opłaty dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, trzeba osiągać korzyści z odtwarzania utworu
 • @ Nowe zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
 • @ Wykorzystanie zdjęć nieruchomości z popularnego serialu telewizyjnego

Prawo pracy

 • Wolnego od pracy z tytułu wychowywania dziecka do 14 lat można udzielić także w godzinach
 • @ Podróż służbowa pracownika na dwóch etatach
 • @ Wynagrodzenie dyrektora za czas wypowiedzenia
 • @ Wymiar urlopu pracownika instytucji kultury zatrudnionego na ½ etatu