• Jak prawidłowo wypowiedzieć umowę na zastępstwo?
 • Czy tworzenie organów doradczych jest obowiązkowe dla każdej instytucji i jaką formę mogą one przybierać?
 • Czy wydatki na imprezy polegające na promocji nowych technologii można zakwalifikować jako wydatki strukturalne?
 • Czy zamiast wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych instytucja kultury może wypłacić premię?
 • Jakie skutki podatkowe dla instytucji kultury ma nieodpłatne przekazanie majątku trwałego innemu podmiotowi i jak prawidłowo zastosować odpowiednie przepisy ustawy o przedsiębiorstwach państwowych?
 • Czy dotacja mająca wpływ na cenę biletu stanowi kwotę brutto i VAT oblicza się metodą „w stu” czy też kwota dotacji stanowi kwotę netto?
 • Jak rozliczać czas pracy w instytucjach kultury?
 • Jak zaksięgować w księgach rachunkowych ujemną różnicę kursową?
 • Jak rozliczyć VAT od usług marketingowych, które świadczy instytucja?
 • Czy instytucja, która prowadzi księgi rachunkowe ręcznie, też podlega przepisom dotyczącym JPK?
 • Kiedy trzeba wprowadzić politykę antymobbingową w instytucji kultury?
 • Jak prawidłowo liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę?
 • Dlaczego instytucja kultury powinna ogłosić przetarg nieograniczony na ubezpieczenie grupowe na życie pracowników i ich współmałżonków, partnerów oraz pełnoletnich dzieci, jeżeli suma wszystkich składek rocznych z tego tytułu przekracza 30 000 euro?
 • Jak stosować nowe przepisy o odsetkach za opóźnienia w instytucjach kultury?