Spis treści numeru:

Aktualności

 • Trwa nabór w programie dotacyjnym Kulturalne pomosty
 • Stypendium im. Bogny Olszewskiej
 • Nabór książek do Nagrody Literackiej im. Kazaneckiego
 • EIFL — konkurs dla bibliotek na innowacyjne usługi
 • Nabór do programów MKiDN przesunięty najpóźniej do połowy stycznia 2018 r.
 • Rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta
 • Uchwała senatu upamiętniająca Bolesława Leśmiana
 • Wyższy limit autorskich kosztów uzyskania przychodów

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Narodowy Instytut Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 • Kary dla blokujących telefony alarmowe
 • Dzień Walki Męczeństwa Wsi Polskiej
 • Szkoły artystyczne, w których nie tworzy się rad rodziców
 • Współpraca dotycząca restytucji dóbr kultury
 • Zezwolenia na indywidualny program i tok nauki w szkołach artystycznych
 • Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym świadczeń dodatkowych
 • Zmiana nazwy Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku
 • Wzory informacji o zatrudnieniu, kształceniu i działalności na rzecz niepełnosprawnych

Finanse

 • @ Zmiany w planie finansowym w pytaniach i odpowiedziach
 • @ Instytucje kultury nie sporządzają sprawozdania Rb-Ws za 2017 r.
 • @ Nieobowiązkowy ZFŚS a dotacja od organizatora
 • @ Faktura na żądanie kontrahenta
 • @ Środki finansowe z nagrody dla Koła Gospodyń Wiejskich
 • @ Zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup środka trwałego
 • @ Zwrot kosztów procesu

Podatki

 • @ Stawka VAT na warsztaty filmowe
 • @ Zapewnienie noclegu współpracownikom w ramach działalności statutowej
 • @ Jak policzyć limit zwolnienia podmiotowego?
 • @ Nieodpłatne przekazanie towarów a prewspółczynnik

Zarządzanie

 • Dlaczego w pracy warto świętować?
 • Konflikt na linii kierownik — podwładny. Co w takiej sytuacji może zrobić dyrektor?

Pomysł na… kulturę

 • Język obcy w teatrze
 • Pomiędzy jedzeniem a muzeum
 • Kraina wątku i osnowy
 • Autentyzm
 • Ruchy nieteoretyczne

Prawo/Statut

 • @ Sprzedaż przedmiotów promocyjnych
 • @ Nagroda jubileuszowa dla dyrektora — czy należy się z mocy prawa czy wymaga przyznania?
 • @ Umowy z autorami zawierane przez instytucję kultury
 • @ Wynajem pomieszczenia garażowego od rolnika
 • @ Gry instalowane na konsoli Xbox jako materiały biblioteczne

Prawo pracy

 • @ Praca w gospodarstwie rolnym a staż pracy
 • @ Składki od nagrody rocznej
 • @ Praca dyrektora podczas urlopu wypoczynkowego
 • @ Odprawa emerytalna bez względu na staż pracy w instytucji kultury
 • @ Praca w święto 11 listopada