Spis treści numeru:

Aktualności

 • Mądrzy cyfrowi
 • Konkurs „Czytam sobie w bibliotece. Moje miejsce — moja wolność!”
 • Trwa nabór wniosków w programach Instytutu Muzyki i Tańca
 • Trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu im. Karla Dedeciusa
 • Nowe Targi Książki w Poznaniu już wczesną wiosną

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Wnoszenie drogą elektroniczną odwołań i innych dokumentów w zamówieniach publicznych
 • Postępowanie z dokumentami z wyborów
 • Przepisy wykonawcze dotyczące organizacji pozarządowych
 • Minimalna przepływność łącza dla świadczonej przez samorządy usługi dostępu do Internetu
 • Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej
 • Program badań statystycznych na 2019 r.
 • Zwolnienie od podatku dochodowego stypendiów otrzymywanych w ramach programu Erasmus+
 • Zmiany w rozliczeniu PIT przez płatników za 2018 r.

Finanse

 • @ Zielone siłownie w księgach rachunkowych
 • @ Dofinansowanie ze środków PFRON do wynagrodzenia pracownika a podatek dochodowy i ewidencja księgowa
 • @ Zakup budynku od gminy
 • @ Środek trwały używany sezonowo
 • @ Wyprodukowany film nie jest wartością niematerialną i prawną
 • @ Instytucja kultury nie księguje zaangażowania
 • @ Środki dla lidera projektu w księgach rachunkowych

Podatki

 • @ Świadczenia dodatkowe dla artysty
 • @ Umorzenie podatku od nieruchomości
 • @ Wynagrodzenie za spektakl za granicą
 • @ Korekta danych na fakturze

Zarządzanie

 • Fake newsy, czyli jak w dobie mediów społecznościowych walczyć z postprawdą w Internecie
 • @ Jak sprawiedliwie dzielić obowiązki między członkami zespołu?

Pomysł na… kulturę

 • Mogę #zatrzymać smog
 • Muzeum mleka
 • Malarstwo w paincie
 • Po krawat… do biblioteki
 • Mobilny Ogród Spotkań
 • Tandem

Prawo/Statut

 • @ Przerwanie imprezy plenerowej w związku z pogorszeniem pogody
 • @ Odprawa emerytalna dla zastępcy dyrektora — zgodnie z regulaminem wynagradzania
 • @ Obowiązek informowania o wolnym stanowisku pracy w instytucji kultury
 • @ Upoważnienie do zastępowania dyrektora

Prawo pracy

 • Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r.
 • @ Dodatek funkcyjny dla dyrektora — kwotowo czy procentowo?
 • @ Nagroda jubileuszowa, do której prawo pracownik nabył przed zawarciem stosunku pracy
 • @ Odprawa emerytalna tylko w związku z przejściem na emeryturę