Spis treści numeru:

Aktualności

 • Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022
 • Millennium Docs Against Gravity
 • 33. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży
 • Raport GUS dotyczący ochrony zabytków w polskich gminach

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Rejestr dowodów osobistych
 • Środki dla samorządów w ramach subwencji rozwojowej
 • Wzory deklaracji wpłat na PFRON
 • Wynagradzanie pracowników samorządowych
 • Maksymalna wysokość diet przysługujących radnym
 • Wystawianie faktur
 • Zabezpieczenie granicy państwowej
 • Handel w niedzielę w placówkach o przychodach z usług pocztowych powyżej 40%
 • Nowy obowiązek dla instytucji kultury: rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych

Finanse

 • @ Użytkowanie wieczyste gruntów i budynków
 • @ Dotacja podmiotowa finansuje wyłącznie koszty danego roku
 • @ Ustalenie wartości funduszu instytucji kultury
 • @ Księgowanie starodruków jako eksponatów w muzeum
 • @ Częstotliwość inwentaryzacji w bibliotece
 • @ Przyjęcie darowizny z przeznaczeniem na licytację na rzecz WOŚP
 • @ Błędy popełnione w poprzednich latach
 • @ Odsetki w walucie obcej
 • @ Termin wykorzystania grantu z NCK — Tylko online

Podatki

 • @ Opodatkowanie VAT zajęć teatralnych świadczonych na zlecenie innej instytucji
 • @ Usługa przewodnika nabywana wraz z biletem wstępu do muzeum a zwolnienie od VAT
 • @ Wynajem lokalu przez instytucję kultury
 • @ Odpłatne zajęcia organizowane w bibliotece
 • @ Usługa hotelowa za granicą a VAT
 • @ Nagroda dla reżysera spektaklu

Zarządzanie

 • Wolontariusz w instytucji kultury
 • @ Co zrobić, aby wdrożenie do pracy nowego pracownika przebiegało możliwie najsprawniej?

Pomysł na… kulturę

 • Dom sąsiedzki
 • Instytut Zielonej Przyszłości
 • Fundacja Muzyka Odnaleziona
 • Zachować społeczną pamięć
 • Siła gestu — Pomogę jak mogę

Prawo/Statut

 • @ Narzucenie bibliotece prowadzenia określonej działalności gospodarczej przez organizatora
 • @ Połączenie domu kultury z teatrem
 • @ Status dyrektora łączonej instytucji kultury
 • @ Zatwierdzenie planu finansowego w razie nieobecności dyrektora
 • @ Stosowanie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w samorządowej instytucji kultury — Tylko online

Prawo pracy

 • @ Urlop wypoczynkowy przed emeryturą
 • @ Obowiązkowy przegląd danych osobowych gromadzonych do celów ZFŚS
 • @ Dzień wolny za 25 grudnia dla niepełnoetatowca
 • @ Urlop macierzyński a dodatek stażowy
 • @ Gdy pracodawca nie może zapewnić pracy pracownikowi
 • @ Umowa o pracę z emerytem
 • @ Praca w dniu wolnym a dwa etaty