• Czy uchwała jednostki samorządu terytorialnego w sprawie umarzania należności dotyczy instytucji kultury?
 • Jak zakwalifikować wydatki na logotyp teatru?
 • Jak rozliczać przychody z automatu do kawy będącego własnością ośrodka kultury?
 • Jak ewidencjonować środki ze zbiórki publicznej, która organizuje ośrodek kultury?
 • Na czym polega dozwolona krytyka pracodawcy i co zrobić, gdy pracownik instytucji kultury przekroczy jej granice?
 • Czy wydatki w ramach Programu „Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek” można uznać za wydatki strukturalne?
 • Jak współpracować z prawnikiem obsługującym instytucje kultury?
 • Na podstawie jakiego dokumentu należy zaksięgować przychody z biletów?
 • Jak ująć w planie finansowy muzeum koszty i przychody związane z bezpłatnym otrzymaniem księgozbioru?
 • Jak przekazać w darowiźnie niepotrzebne już instytucji kultury eksponaty, instrumenty muzyczne, czy sprzęt komputerowy?
 • Czy VAT naliczony przenoszony na kolejne okresy rozliczeniowe przez ponad 6 lat ulega przedawnieniu?
 • Jakie kary groza instytucji kultury za niezłożenie informacji podatkowych i kto będzie musiał zapłacić grzywnę?
 • W jaki sposób wyliczyć dodatek za prace w godzinach nocnych w sylwestra?
 • Jak wykorzystać muzeum wirtualne do „realnych” animacji i interakcji z odbiorcami?