[ddownload id=1682]

Spis treści numeru:

Aktualności

 • Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020
 • Ruszył nabór wniosków w IV edycji Programu Wieloletniego KULTURA+, Priorytet „Digitalizacja”
 • Ruszył portal internetowy Dolnośląska Kultura i Sztuka
 • Pomoc dla osób tworzących domowe archiwa
 • Zorganizuj akcję głośnego czytania dla seniorów (i nie tylko) w swojej bibliotece
 • NIMOZ dołączył do sieci NEMO

Nowości prawne

 • Umowa o wymianie informacji podatkowych z Andorą
 • Zamawiający może wypłacić wynagrodzenie podwykonawcy
 • Przechowywanie dokumentów z wyborów
 • Szczególne zasady wystawiania faktur — nowe rozporządzenie
 • Stawki VAT bez zmian do 31 grudnia 2016 r.
 • Zwolnienia od VAT — nowe rozporządzenie
 • Towary i usługi z obniżoną stawką VAT — nowe rozporządzenie
 • Miejsce świadczenia usług i zwrot podatku w określonych przypadkach — nowe rozporządzenie
 • Zasady postępowania pracowników ochrony
 • Nowe stawki niektórych mandatów karnych
 • Stopy procentowe pozostają na dotychczasowym poziomie

Finanse

 • Dotacja podmiotowa i jej rozliczenie przez instytucję kultury
 • @ Na jakim koncie zaksięgować koszty i przychody dotyczące imprezy?
 • @ Zmiana zasad ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w ciągu roku obrotowego
 • @ Inwentaryzacja użyczonych przez organizatora składników majątku
 • @ Wydatki strukturalne z krajowych środków publicznych

Podatki

 • Lutowe PIT-y instytucji kultury jako płatnika
 • @ Zwolnienie od akcyzy na gaz opałowy w instytucji kultury
 • @ Nagroda w konkursie organizowanym przez instytucję kultury
 • @ Ujęcie biletów obcych na kasie fiskalnej

Zarządzanie

 • Interdyscyplinarność w kulturze — czym jest i jak ją wykorzystać w działalności domu kultury?
 • Jak zachowywać się w sytuacji kryzysowej?
 • Delegowanie zadań — jak mieć więcej czasu i bardziej zmotywowanych pracowników?

Pomysł na… kulturę

 • Szklane dziedzictwo
 • Bibliobox
 • Migrujące ulice Muranowa
 • Czynne poniedziałki

Prawo/Statut

 • @ Nagroda jubileuszowa dla głównego księgowego muzeum
 • @ Zarządca nieruchomości biblioteki
 • @ Przekazanie środków finansowych na cykl imprez organizacji pozarządowej
 • @ Wyjazd na terenie gminy a podróż służbowa
 • @ Zatrzymanie wadium w postępowaniu przetargowym
 • @ Nagroda za dobre osiągnięcia w pracy dla dyrektora

Prawo pracy

 • Powierzenie pracownikowi instytucji kultury innej pracy bez wypowiedzenia zmieniającego
 • @ Wydłużony okres rozliczeniowy czasu pracy w bibliotece
 • @ Premia motywacyjno-uznaniowa a wynagrodzenie za czas choroby
 • @ Wymiar czasu pracy zastępcy dyrektora w instytucji kultury
 • @ Praca w soboty i niedziele w instytucji kultury