• Gdzie w rachunku zysków i strat ująć dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do biblioteki?
 • Jak w CIT-8 wykazać zapłaconą ze środków z dotacji karę umowną?
 • Jak zgodnie z nowymi przepisami rozliczać używanie przez pracownika samochodu służbowego w celach prywatnych?
 • Czy instytucja kultury może refakturować opłaty za media na wykonawcę remontu jej budynku, który finansuje organizator?
 • Jak należy udokumentować nieobecność pracownika, który jest też radnym, z powodu jego udziału w sesjach rady gminy?
 • Jak skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym, jeśli pracownik notorycznie unika pracodawcy i nie podejmuje korespondencji z poczty?
 • Czy dla prelekcji i lekcji prowadzonych poza siedzibą muzeum oraz do wypożyczania zbiorów stosuje się stawkę VAT zwolnioną?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie osoby pełniącej obowiązki dyrektora, który jest jednocześnie zatrudniony na innym stanowisku w instytucji kultury?
 • Na jakich zasadach biblioteka może ubytkować rocznie więcej książek niż zakupiła?
 • Czy zakres obowiązków pracownika powinien być częścią umowy o pracę, czy osobnym dokumentem?
 • Czy istnieje podstawa prawna, na podstawie której członek rady może żądać od instytucji kultury wyszczególnienia wydatków związanych ze zorganizowaną imprezą plenerową?
 • W jaki sposób instytucja kultury może wspierać działalność charytatywną?
 • Czy organizator może przyznać instytucji kultury dotację na spłatę kredytu?