• Czy środki z dotacji celowej instytucja kultury może umieścić na lokacie bankowej?
 • Czy pobierane od czytelników opłaty za ponowne wydanie karty bibliotecznej należy ewidencjować na kasie fiskalnej?
 • Kiedy pracownik, który przedstawił dokumenty potwierdzające staż pracy, nabywa prawo do nagrody jubileuszowej?
 • Czy umorzenie podatku od nieruchomości powoduje konieczność zmiany planu finansowego i czy instytucja kultury, która wynajmuje pomieszczenia od gminy, korzysta ze zwolnienia od podatku od nieruchomości?
 • Jak ujmować w ewidencji księgowej nabycie muzealiów po ostatnich zmianach w przepisach?
 • Dlaczego zgody na publikację zdjęć dzieci, jaką pozyskała szkoła, nie można rozszerzyć na instytucję kultury?
 • Czy przy umowie o dzieło można rozliczać się według stawki godzinowej?
 • Czy GOK może przekazać kołu gospodyń wiejskich stroje regionalne, które kupił ze środków dotacji podmiotowej od organizatora?
 • Dlaczego obowiązujący w instytucji kultury regulamin ZFŚS powinien określać termin wypłaty dopłaty do wypoczynku pracownika?
 • Czy ochrona wizerunku dotyczy także bardzo znanej zmarłej osoby?
 • Czy zawarcie trzeciej umowy na czas określony z tą samą osobą w ramach robót publicznych będzie skutkowało przekształceniem tej umowy na czas nieokreślony?
 • Czy organizator zawsze musi podawać do publicznej wiadomości informację o zmianie lokalizacji filii bibliotecznej?
 • Czy w sprawozdaniu Rb-N należy wykazywać nadpłaty, jakie mają uczestnicy zajęć domu kultury?
 • Czy instytucja kultury powinna płacić organizatorowi czynsz najmu za budynek, w którym organizowane są imprezy kulturalne?