• Czy w przypadku organizowania przez muzeum konkursów, w których nagrodami są towary z jego sklepu, muzeum ma obowiązek stosowania współczynnika w VAT?
 • Czy organizację dożynek wspólnie z powiatem można potraktować jako działalność gospodarczą i jak rozliczyć współfinansowanie takiej imprezy?
 • Czy za dodatkową funkcję archiwisty zakładowego bibliotekarzowi, który pracuje w zimnym i zakurzonym pomieszczeniu, przysługuje mu dodatek specjalny?
 • Czy instytucja kultury może zlecać podmiotom zewnętrznym organizowanie takich imprez o charakterze rekreacyjnym?
 • Czy w związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2017 r. trzeba mieć zezwolenie na wycięcie drzew na terenie instytucji kultury?
 • Jakie skutki podatkowe dla instytucji kultury ma nieodpłatne przekazanie majątku trwałego innemu podmiotowi i jak prawidłowo zastosować odpowiednie przepisy ustawy o przedsiębiorstwach państwowych?
 • Kiedy trzeba wprowadzić politykę antymobbingową w instytucji kultury?
 • Kto powinien figurować jako odbiorca faktury na zakup okularów dofinansowywanych przez bibliotekę: pracodawca czy pracownik?
 • Jak stosować nowe przepisy o odsetkach za opóźnienia w instytucjach kultury?
 • Czy można wypłacić zaległą nagrodę jubileuszową po terminie, jeśli brak wypłaty nastąpił z winy pracodawcy? Czy trzeba naliczać zaległe odsetki?
 • Jak rozliczyć VAT od usług koncertowych świadczonych przez artystkę z USA?
 • Jak zaksięgować fakturę wystawioną w 2016 r. za projekt adaptacji nieużytkowanego jeszcze wynajmowanego lokalu i z jakich środków biblioteka może zapłacić tą fakturę — czy może to być dotacja podmiotowa czy powinny to być środki własne?