Spis treści numeru:

Aktualności

 • Trzecia edycja Poznańskiej Nagrody Literackiej
 • Ruszyły zgłoszenia do drugiej edycji Nagrody Literackiej „Juliusz”
 • MKiDN prowadzi nabór na rzeczoznawców w dziedzinie opieki nad zabytkami
 • Ankieta statystyczna dla muzeów za 2016 r. już aktywna
 • Będą przepisy ułatwiające odzyskiwanie narodowych dóbr kultury

Nowości prawne

 • Kontrola prowadzona przez Instytut Sztuki Filmowej
 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach
 • Uznawanie kwalifikacji zawodowych konserwatora zabytków
 • Wzór wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów
 • Uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodu muzealnika
 • Zwolnienie z obowiązku stosowania kas rejestrujących
 • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Tajwanem
 • Pomoc socjalna dla artystów i twórców
 • Zmiany w zakresie zezwoleń i opłat za usunięcie drzew lub krzewów
 • Świadczenia wypłacane w ramach programu „Erazmus+” zwolniono od podatku dochodowego
 • Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego
 • Zmiana ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
 • Zarządzanie mieniem państwowym
 • Zmiany w VAT
 • Nowe wzory deklaracji VAT
 • Wzory rejestracyjne podatników VAT
 • Wzór wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej
 • Typy szkół artystycznych
 • Dotacje dla szkół artystycznych

Finanse

 • @ Darowizna dla innej jednostki
 • @ Jak zaksięgować zakup systemu antykradzieżowego do biblioteki?
 • @ Przekazanie finansów do gminy
 • @ Przedpłata w walucie obcej
 • @ Korekta zapisów związanych z funduszem instytucji kultury
 • @ Środki pozostałe na rachunku bankowym biblioteki nie są zyskiem

Podatki

 • Najważniejsze zmiany w VAT dla instytucji kultury
 • Nowa skala podatkowa w podatku dochodowym od osób fizycznych
 • @ Amortyzacja a kalkulacja prewspółczynnika

Zarządzanie

 • Dogadać się z nastolatkiem, czyli jak prowadzić zajęcia edukacyjne dla młodzieży?
 • Zarządzanie konfliktem w instytucji kultury

Pomysł na… kulturę

 • Szopki dla niewidomych
 • Powiew lata
 • Teatr Miniatura
 • Grafika użytkowa i wzornictwo na Zamku Cieszyn

Prawo/Statut

 • Kto jest osobą zarządzającą instytucją kultury?
 • @ Sprawozdanie z działalności instytucji kultury
 • @ Pieczątki do oznaczania księgozbioru w bibliotece

Prawo pracy

 • Zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2017 r.
 • @ Dodatek stażowy jest niepodzielny
 • @ Urlop na żądanie w bibliotece
 • @ Jak liczyć 3-mięsieczny okres wypowiedzenia umowy o pracę?