Spis treści numeru:

Aktualności

 • Trwa nabór w Konkursie im. Jana Dormana
 • Lato w teatrze już po raz 13.
 • Trwa nabór zgłoszeń do Poznańskiej Nagrody Literackiej
 • Konkurs IAM na kuratorski projekt wystawy w pawilonie polskim podczas London Design Biennale 2020
 • XIV edycja konkursu na pracę doktorską z nauk o kulturze

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Przetarg na nieruchomości w składzie Zasobu Nieruchomości
 • Nowe wzory formularzy PIT płatnika
 • Nowe rozporządzenia dotyczące gospodarki odpadami
 • Nowe wzory formularzy zeznań podatkowych PIT
 • Kurs złotego do przeliczania zamówień publicznych
 • Rejestr danych kontaktowych
 • Czynności wykonywane przez strażników miejskich
 • Zaniechanie podatku od świadczeń z zakresu promocji zatrudnienia
 • Rozporządzenie dotyczące dowodów osobistych

Finanse

 • @ Zakup i montaż klimatyzatorów — zwiększenie wartości początkowej budynku czy wydatki bieżące?
 • @ Instalacja artystyczna może być środkiem trwałym
 • @ Wprowadzenie konta funduszu rezerwowego
 • @ Jak udokumentować sprzedaż niepotrzebnych książek, jeśli biblioteka nie jest podatnikiem VAT
 • @ Ujęcie amortyzacji środków trwałych w polityce rachunkowości instytucji kultury
 • @ Kaucje w sprawozdaniu Rb-N
 • @ Zmiana dyrektora biblioteki a skontrum

Podatki

 • @ Stawka VAT dla szkoły rysunku
 • @ Okolicznościowa impreza integracyjna
 • @ Koszty udziału wolontariusza w szkoleniu
 • @ Instytucja zwolniona podmiotowo i niezarejestrowana na potrzeby VAT a mechanizm podzielonej płatności

Zarządzanie

 • Jak bezboleśnie dla załogi wprowadzać zmiany w instytucjach kultury?
 • Realizacja projektów w instytucjach kultury — metody tradycyjne i zwinne

Pomysł na… kulturę

 • Nie ma rzeczy niemożliwych
 • Randka z książką… w ciemno
 • Laboratorium aktywności społecznej
 • Muzea erotyki
 • Wiejskie Kluby Tańca

Prawo/Statut

 • @ BDO i ewidencja odpadów w instytucjach kultury w pytaniach i odpowiedziach
 • @ Zmiana nazwy łączonej instytucji kultury po ogłoszeniu połączenia
 • @ Okres powołania dyrektora nieartystycznej instytucji kultury

Prawo pracy

 • @ Wprowadzenie równoważnego czasu pracy w instytucji kultury w pytaniach i odpowiedziach
 • @ Dodatek za wieloletnią pracę a minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r.
 • @ Praca w niedzielę niezależnie od rozkładu czasu pracy
 • @ Kategorie i stawki wynagrodzenia zasadniczego w regulaminie wynagradzania
 • @ Urlop wypoczynkowy niewykorzystany do końca roku
 • @ Dodatek dla kierownika biblioteki za pracę w nocy
 • @ Nagroda jubileuszowa na chorobowym