Spis treści numeru:

Aktualności

 • Koziołek wystartował!
 • Nagroda Żółtej Ciżemki
 • Artystyczna Podróż Hestii
 • 6. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej
 • Wielcy twórcy literatury jako patroni roku 2021

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Zaniechanie poboru podatku dochodowego od szczepień przeciwko grypie
 • Zmiany w zakresie zjazdu muzeów rejestrowanych
 • Stawka 0% VAT dla towarów przekazywanych placówkom oświatowym
 • Wieloletni program na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025
 • Program wieloletni w sprawie budowy siedziby Camerimage
 • Nowe wzory formularzy ZUS
 • Wsparcie finansowe na produkcję audiowizualną filmów fabularnych w 2021 r.
 • Przedłużenie terminu wydatkowania wydatków na cele mieszkaniowe
 • Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych
 • Zmiany w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”
 • Aktualne progi unijne dla zamówień publicznych i konkursów
 • Nowe wzory formularzy PIT
 • Wzory wniosków o wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej
 • Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
 • Wzory dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych
 • Wzory deklaracji składanych do PFRON
 • Program „Senior+” na lata 2021–2025

Finanse

 • Zamknięcie covidowego roku 2020 w instytucjach kultury
 • @ Ulepszenie muzealium w księdze inwentarzowej
 • @ Zakup kalendarzy do sprzedaży i promocji
 • @ Korekta odpisu i likwidacja ZFŚS

Podatki

 • @ Oznaczenie „TP” a sprzedaż na rzecz organizatora lub jego jednostek
 • @ Opłacenie zaliczki na poczet przyszłego koncertu a podatek dochodowy
 • @ Powrót do zwolnienia z VAT a korekta VAT od towarów handlowych
 • @ Faktura do paragonu a oznaczenie „FP” w nowym JPK_VAT
 • @ Koszty używania samochodu służbowego do celów prywatnych

Zarządzanie

 • Czy wielozadaniowość to skuteczna metoda zarządzania czasem?
 • 5 lekcji, które dał nam rok 2020, a które mogą się przydać, kiedy będziemy wchodzić w tzw. nową normalność

Pomysł na… kulturę

 • Jak nie zginąć pośród sztuki?
 • Be brave
 • #przezdziurkęodklucza
 • Archipelag pokoleń

Prawo/Statut

 • @ Konkurs na dyrektora instytucji kultury
 • @ Rodzaj odsetek za zwłokę przy najmie lokali
 • @ Usługa „Książka na telefon” a badania psychologiczne bibliotekarza dowożącego książki
 • @ Istnienie instytucji kultury na terenie gminy
 • @ Udostępnienie czasopisma w Internecie bez zgody posiadacza praw autorskich
 • @ PPK w aktach wewnętrznych instytucji kultury

Prawo pracy

 • @ Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia a skrócenie okresu wypowiedzenia
 • @ Wspólna odpowiedzialność materialna za starodruki
 • @ Świadectwo pracy dla dyrektora
 • @ Nadgodziny pracownika zatrudnionego na część etatu
 • @ Oddelegowanie pracownika do innego pracodawcy