Spis treści numeru:

Aktualności

 • Nabór w programie Niepodległa na rok 2022
 • Stypendium im. Albrechta Lemppa za 2022 rok
 • Bibliotekarz Roku 2021
 • Program NIMiT Wspieranie aktywności międzynarodowej

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Świadczenie wyrównawcze dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki
 • Formacja obrony cywilnej w MKiDN
 • Zakres projektu planu zagospodarowania przestrzennego
 • Zwolnienie z obowiązku stosowania kas rejestrujących
 • Krajowy System e-Faktur
 • Ochotnicze straże pożarne z odrębną ustawą
 • Dodatek osłonowy
 • Przedłużenie terminów płatności zaliczek na podatek dochodowy
 • Aktualne progi unijne dla przeliczania wartości zamówień publicznych

Finanse

 • @ Sprawozdanie finansowe instytucji kultury w pytaniach i odpowiedziach
 • @ Kary za przetrzymywanie książek w ewidencji księgowej, planie finansowym i sprawozdaniu Rb-N
 • @ Ewidencja zwrotu wynagrodzenia nienależnie pobranego przez zleceniobiorcę
 • @ Kwalifikacja i ewidencja księgowa zakupu godła państwowego
 • @ Dotacja na nagranie filmu i audiodeskrypcję do wystawy
 • @ Finansowanie koncertu gwiazd na Finał WOŚP — Tylko online

Podatki

 • @ Przedłużenie terminów płatności nadwyżki zaliczek na podatek dochodowy
 • @ Usługi archeologiczne a limit zwolnienia podmiotowego z VAT
 • @ Opodatkowanie VAT sprzedaży przez instytucję kultury wyrobów ceramicznych
 • @ Ulga dla seniorów w trakcie roku
 • @ Organizacja wydarzenia na rzecz województwa a stawka VAT

Zarządzanie

 • Być partnerem. Mieć partnera. Działać wspólnie
 • Inflacja a działania instytucji kultury. Jak sobie radzić w nowych warunkach?

Pomysł na… kulturę

 • Kalejdoskop sztuki
 • Teatr, muzyka i taniec
 • Etnocentrum
 • Izba regionalna i malarstwo naiwne
 • Muzyka Skalnego Podhala
 • Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego

Prawo/Statut

 • @ Pomoc publiczna w instytucji kultury
 • @ Księgowość koła gospodyń wiejskich działającego w strukturach ośrodka kultury
 • @ Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora instytucji kultury jego zastępcy
 • @ Ustalenie diety radnym muzeum
 • @ Pobieranie opłat za wstęp na wydarzenie kulturalne organizowane przez bibliotekę

Prawo pracy

 • @ Polecenie pracy zdalnej
 • @ Badania okresowe w czasie COVID-19
 • @ Okresowy brak możliwości przyjęcia skazanych
 • @ Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym
 • @ Nagroda jubileuszowa dla dyrektora po ustaniu jego zatrudnienia
 • @ Przyznanie bonusów dla zaszczepionych
 • @ Praca sześć dni w tygodniu
 • @ Podwyżka wynagrodzenia głównego księgowego w drodze zarządzenia dyrektora — Tylko online