Do sprzedaży trafił marcowy numer miesięcznika „Poradnik Instytucji Kultury”.

Spis treści numeru:

Aktualności

 • Program Rozwoju Bibliotek — II tura
 • Dotacje na termomodernizacje
 • Prawo a Kultura — Kultura a Prawo

Nowości prawne

 • Utrwalanie imprez masowych
 • Nowe przepisy dla kierowców
 • Zmiany w prawie zamówień publicznych
 • Zajmowanie określonych stanowisk w bibliotekach

Finanse

 • Kwalifikacja wydatków strukturalnych w obszarach II, IV, V, XV
 • Dotacje UE w księgach rachunkowych instytucji kultury
 • Sporządzanie sprawozdania Rb-N przez instytucje kultury
 • Rozliczenia międzyokresowe przychodów w instytucji kultury
 • Kontrola zarządcza — cele i zarządzanie ryzykiem

Podatki

 • Opodatkowanie VAT sprzedaży praw związanych z działalnością kulturalną
 • Zaliczka na usługę a zmiana stawek VAT na przełomie roku
 • Co instytucja kultury powinna wykazać w zeznaniu CIT-8
 • Wolne od podatku udokumentowane paragonem fiskalnym koszty podróży

Zarządzanie

 • Czy ustawa o racjonalizacji zatrudnienia obejmuje samorządowe instytucje kultury
 • Jakie działania może podejmować organizator działalności kulturalnej

Pomysł na… kulturę

 • „Karta do kultury” za złotówkę
 • „Blogosfera” źródłem scenariusza spektaklu
 • Lokalni animatorzy
 • Nowoczesność w muzeum
 • Zostań europejskim wolontariuszem

Prawo/Statut

 • Wskazówki pomocne przy redakcji regulaminu organizacyjnego instytucji kultury
 • Obligatoryjne elementy statutu instytucji kultury
 • Instytucja kultury jest samodzielnym podmiotem

Prawo pracy

Sygnały od Czytelników

 • Księgowanie kosztów na „czwórkach” i „piątkach” w ośrodku kultury
 • Darowizna książek w księgach rachunkowych biblioteki
 • Instalowanie kasy fiskalnej i obowiązki z tym związane
 • Brak zwolnienia od VAT usług szkoleniowych
 • Opodatkowanie dochodów biblioteki
 • Bezpieczeństwo podczas przedstawień teatralnych — dostawianie krzeseł